Wystawa Światowa Londyn 2020
Dodane przez Redakcja dnia Listopad 27 2018 21:05:49
W dniach 2-9 maja 2020 roku odbędzie się w Londynie Światowa Wystawa Filatelistyczna "London 2020". Regulamin wystawy (IREX) oraz formularze zgłoszeń dostępne są w załącznikach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2019.
Treść rozszerzona
W dniach 2-9 maja 2020 roku odbędzie się w Londynie Światowa Wystawa Filatelistyczna "London 2020". Regulamin wystawy (IREX) oraz formularze zgłoszeń (na eksponaty ekranowe i w klasie literatury) dostępne są w załącznikach.
Opłata za wystawianie wynosi dla eksponatów wieloekranowych - 70 £ (funtów brytyjskich) za ekran, dla eksponatów jednoekranowych - 90 £, dla eksponatów młodzieżowych - 25 £ za eksponat, w klasie literatury - 25 £ za eksponat.
Zgłoszenie na wystawę wraz ze skanem strony tytułowej z planem oraz synopsisem (max. 2 strony) proszę przesyłać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku na adres e-mail: ryszprange@poczta.wp.pl

Ryszard Prange
Komisarz Wystawy