Frankatura "100-lecie utworzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych"
Dodane przez Redakcja dnia Styczeń 30 2019 09:29:35
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla z okazji 100-lecia utworzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. Odbitki wykonywane będą na kopertach zwykłych. Klub przyjmuje zamówienia na odbitki frankatury do 6 lutego 2018 roku..
Treść rozszerzona
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla z okazji 100-lecia utworzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej kopercie listem zwykłym w cenie 3,20 zł/szt. lub listem poleconym w cenie 6,30 zł/szt. Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie - wówczas proszę doliczyć do zamówienia 5,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 06.02.2019 r.

Korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:
Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
"FRANKOTYP"
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty. Ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 06.02.2019 r. Wszystkie zamówienia i przesyłki nadesłane po tym terminie będą mogły być zrealizowane, ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Klubu "Frankotyp"
Krzysztof Błaszczyk