Z frankaturą na święta
Dodane przez Redakcja dnia Marzec 30 2019 15:07:46
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla, z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, będzie stosował nakładkę na maszynę frankującą. Każdy kto chce, może przesłać korespondencję z życzeniami świątecznymi do swoich bliskich ostemplowaną okolicznościową frankaturą.
Treść rozszerzona
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla, z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, będzie stosował nakładkę na maszynę frankującą. Każdy kto chce, by jego korespondencja z życzeniami została ostemplowana i wysłana do jego bliskich z okolicznościową frankaturą, może nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 z kartami z życzeniami w środku oraz wpłacić na konto należność 4,00 zł za każde ofrankowanie dla listu zwykłego i 7,20 zł dla listu poleconego. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie - wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,20 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 05.04.2019 r. Frankatura mechaniczna jest alternatywą dla znaczków pocztowych stosowanych przez Pocztę Polską i kasowanych zwykłymi stemplami dziennymi lub wirnikami z liniami falistymi stosowanymi na WER-ach. Korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
"FRANKOTYP"
skr. poczt. 325
90-950 Łódź 1

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 05.04.2019 r.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Klubu
Krzysztof Błaszczyk