Znamy nowy skład Głównego Kolegium Sędziów
Dodane przez Redakcja dnia Czerwiec 30 2019 19:47:03
Zarząd Główny PZF na wniosek Prezydium ZG zatwierdził w dniu 30 czerwca 2019 r. kandydaturę kol. Andrzeja Nowaka z Rudy Śląskiej jako Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów. W tym samym dniu Prezydium ZG stosowną uchwałą zaakceptowało zaproponowany przez Przewodniczącego GKS skład nowego Kolegium.
Treść rozszerzona
Zarząd Główny PZF na wniosek Prezydium ZG zatwierdził w dniu 30 czerwca 2019 r. kandydaturę kol. Andrzeja Nowaka z Rudy Śląskiej jako Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów. W tym samym dniu Prezydium ZG stosowną uchwałą zaakceptowało zaproponowany przez Przewodniczącego GKS skład nowego Kolegium.Obecny skład Kolegium wygląda następująco:
• Andrzej Nowak (Okręg Śląsko-Dąbrowski) - przewodniczący
• Roman Przybyła (Okręg Warmińsko-Mazurski) - sekretarz
Członkowie Kolegium:
• Przemysław Drzewiecki (Okręg Bydgoski)
• Antoni Lewandowski (Okręg Śląsko-Dąbrowski)
• Andrzej Skorek (Okręg Koszaliński)