Frankatura z Tuwimem
Dodane przez Redakcja dnia Sierpień 27 2019 10:09:18
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla z okazji 125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. Przewidziane są także koperty okolicznościowe wydane przez Pocztę Polską w Łodzi. Zamówienia można składać do 9 września 2019 r.
Treść rozszerzona
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla z okazji 125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. Przewidziane są koperty okolicznościowe wydane przez Pocztę Polską w Łodzi. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,00 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 7,20 zł/szt. (brak miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,20 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 09.09.2019 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
"FRANKOTYP"
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 09.09.2019 r. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Klubu "Frankotyp"
Krzysztof Błaszczyk