Składka członkowska dla członków PZF
Dodane przez Redakcja dnia Listopad 24 2019 21:32:55
Prezydium ZG przypomina, iż zgodnie z podjętą 20 listopada 2016 roku Uchwałą nr 4/XXI/ZG/2016 w 2020 roku w PZF:
1. Obowiązuje jednolita składka członkowska w wysokości 100 zł, co daje 25 zł na kwartał.
2. Składka płatna jest z góry.
3. Podział składki pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Związku pozostaje bez zmian.