Specjalizowane Mistrzostwa w Filatelistyce "Indonezja 2020"
Dodane przez Redakcja dnia Grudzień 15 2019 11:10:03
W dniach 6-11 sierpnia 2020 r. w Dżakarcie (Indonezja) odbędzie się Światowa Wystawa Filatelistyczna "Specjalizowane Mistrzostwa w Filatelistyce Indonezja 2020". Wystawa odbywać się będzie pod patronatem F.I.P. Funkcję komisarza krajowego tej wystawy Zarząd Główny PZF powierzył kol. Romanowi Babutowi.
Treść rozszerzona
W dniach 6-11 sierpnia 2020 r. w Dżakarcie (Indonezja) odbędzie się Światowa Wystawa Filatelistyczna "Specjalizowane Mistrzostwa w Filatelistyce INDONEZJA 2020". Wystawa odbywać się będzie pod patronatem F.I.P. Funkcję komisarza krajowego tej wystawy Zarząd Główny PZF powierzył kol. Romanowi Babutowi.

Zapraszamy do udziału w tych prestiżowych światowych mistrzostwach wszystkich chętnych, których eksponaty spełniają wymagania określone w Zasadach Indywidualnych IREX dla INDONEZJA 2020.

Dokumentacja związana z uczestnictwem w wystawie INDONEZJA 2020 jest dostępna do pobrania na niniejszej stronie. W związku z opóźnieniem z przyczyn technicznych po stronie organizatora, pozostało niewiele czasu na przygotowanie zgłoszeń. Osobom chętnym do udziału komisarz wystawy służy pomocą i wyjaśnieniami przy wypełnianiu formularza zgłoszenia (można przesyłać do niego formularz wypełniony w języku polskim w celu dokonania tłumaczenia).

Strona internetowa wytawy: https://indonesia2020.com

Dane kontaktowe komisarza wystawy:
Roman Babut
Tel.: 607-377-852
E-mail: tubab@wp.pl

Informację przekazał:
Roman Babut