Adam Szuler "Okolicznościowe podlepki pod nalepki polecenia z kodem kreskowym (2006-2012)"
Dodane przez Redakcja dnia Grudzień 21 2019 14:53:49
W 2006 roku PPUP (Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej) Poczta Polska wprowadziła do użytku nowy rodzaj nalepek na listy polecone. Niniejszym prezentujemy opracowanie kol. Adama Szulera będące próbą skatalogowania podlepek okolicznościowych pod nalepki polecenia, wydanych przez Pocztę Polską w latach 2006-2012.
Treść rozszerzona
W 2006 roku PPUP (Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej) Poczta Polska wprowadziła do użytku nowy rodzaj nalepek na listy polecone. Tradycyjną tzw. imienną nalepkę polecenia z PNA i nazwą urzędu pocztowego zastąpiła nalepka w kodem kreskowym. Była ona usprawnieniem w pracy dla pracowników poczty, gdyż umożliwiała elektroniczną rejestrację listów poleconych w systemie komputerowym. Jednak z drugiej strony zakończyła pewną epokę w historii samej poczty jak i również wśród kolekcjonerów tych druków pocztowych. Oczywiście zmiana ta nie nastąpiła z dnia na dzień, gdyż to było niemożliwe. Niemniej jednak nowe nalepki z kodem kreskowym sukcesywnie zastępowały stare, których nakłady się wyczerpywały.

Zmiana ta pociągnęła za sobą również kres tradycyjnych okolicznościowych nalepek polecenia. W dniu 24 lutego 2006 roku Pocztowe Centrum Filatelistyki zamieściło za pośrednictwem portalu www.kzp.pl następujący komunikat: „Pocztowe Centrum Filatelistyki informuje, że z uwagi na warunki technologiczne zawiesza na okres sześciu miesięcy wydawanie zgody na wykonanie i stosowanie dotychczasowych okolicznościowych nalepek polecenia "R". Powyższa decyzja jest podyktowana wejściem w życie nowego wzoru nalepki polecenia "R" z kodem kreskowym.”
Jednak życie pokazało, że nie cierpi próżni. Nieco ponad miesiąc później powstała podlepka okolicznościowa, na którą wklejało się nową nalepkę polecenia z kodem kreskowym.

Spis wszystkich podlepek okolicznościowych wydanych przez Pocztę Polską w latach 2006-2012 zawiera poniższy katalog. Udało się go wydać dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wydawniczego ZG PZF. Kwota, którą zostało wsparte to wydawnictwo pokryła 75% kosztów.

Osoby zainteresowane nabyciem publikacji (poniżej okładka + przykładowa strona z katalogu) mogą uzyskać szczegóły pod adresem e-mail: adamszuler@wp.pl.
Koszt katalogu: 25 zł + wysyłka.