Nowy Rok po "Koszalińsku"
Dodane przez Redakcja dnia Styczeń 31 2020 17:44:55
Organizacja Noworocznych Spotkań Działaczy Okręgu weszła do trwałej tradycji w Koszalińskim Okręgu PZF. W tym roku było podobnie. 25 stycznia Klub Przylesie w Koszalinie zaprosił filatelistów Okręgu na uroczyste powitanie roku. Rok 2020 to 160-lecie pierwszego polskiego znaczka oraz rok wyboru nowych władz Związku - o tym dyskutowano najwięcej.
Treść rozszerzona
Organizacja Noworocznych Spotkań Działaczy Okręgu weszła do trwałej tradycji w Koszalińskim Okręgu PZF. W tym roku było podobnie. 25 stycznia Klub Przylesie w Koszalinie zaprosił filatelistów Okręgu na uroczyste powitanie roku.

Spotkaniu przyświecały dwa zagadnienia, najistotniejsze w życiu naszego Okręgu, jak również całego Związku. W bieżącym roku świętujemy jubileusz wydania pierwszego polskiego znaczka. Ten rok jest też czasem podsumowywania obecnej kadencji władz Związku i wybraniu nowych. Akcją sprawozdawczo - wyborczą objęte będą wszystkie ogniwa Związku od koła terenowego po Zarząd Główny.

Wiadomości przybliżające historię wydania polskiej „jedynki” zaprezentował Kazimierz Podgórski. Projekcja multimedialna była znakomitym popisem oratorskim prelegenta. Informacje, które mogą wydawać się powszechnie znane, w wystąpieniu K. Podgórskiego zyskały uporządkowany charakter. Zachęcały też do pogłębiania wiedzy na temat pierwszego polskiego znaczka.

Obszernym fragmentem spotkania koszalińskich filatelistów była ocena minionego roku zaprezentowana przez prezesa Okręgu Andrzeja Skorka. Deklaracja, że prezes dokonuje takiej oceny ostatni raz, spowodowała, że czas przeznaczony na wystąpienie był nieco dłuższy niż zwykle. Prezes powtórzył wcześniejsze deklaracje, że wycofuje się ze swojej funkcji i w przyszłych wyborach nie będzie brał udziału.

Efekty pracy kół terenowych w minionym roku zostały ocenione bardzo pozytywnie. Wysiłek organizacyjny odmierzyły dwie wystawy (KWF w kwietniu i XXI Debiuty we wrześniu). 13 inicjatyw miało charakter ogólnopolski. Przy pomocy Poczty Polskiej w Okręgu wydano 17 datowników okolicznościowych, 17 kartek korespondencyjnych i 13 znaczków spersonalizowanych. Ukazało się 101 numerów kwartalnika Koszalińskiego Okręgu PZF „Informator”. Wydawnictwa dokumentowały inicjatywy organizacyjne. Za ich organizacją stał wysiłek wielu filatelistów Okręgu. To była dobra wizytówka naszego środowiska – stwierdził prezes.

Osobnym rozdziałem było podsumowanie obchodów jubileuszu 65 lecia Koszalińskiego Okręgu PZF. Za nami okazałe osiągnięcia. Na filatelistycznej mapie Polski Koszaliński Okręg prezentuje się całkiem przyzwoicie. Była to ocena naczelnych władz Związku, ale też instytucji i firm wspierających naszą działalność. Raz jeszcze przekazano podziękowania za pomnażanie dorobku naszego Okręgu.
Wręczenie prezesom kół ordynacji wyborczej stało się początkiem akcji sprawozdawczo – wyborczej w Okręgu. Luty będzie czasem zebrań w kołach. Dokona się ocena minionych czterech lat działalności organizacyjnej. Zostaną wybrane nowe władze inicjujące działalność na tym szczeblu organizacyjnym Związku na kolejną kadencję. Termin zebrania Okręgu wyznaczono na 18 kwietnia. Można przewidzieć, że rozpocznie się nowy rozdział w życiu naszej organizacji na terenie Pomorza Środkowego.

Wszyscy prezesi Kół otrzymali nagrody książkowe i zestawy pamiątek filatelistycznych. Dla pozostałych uczestników spotkania wyłożono pokaźną ilość kartek korespondencyjnych, które można było brać w nielimitowanych ilościach.

Całe spotkanie miało podniosły i koleżeński charakter. W wypowiedziach działaczy dominował ton troski o przyszłość Związku i naszego Okręgu. Na estetycznych antyramach można było oglądać wystawę zdjęć z jubileuszowej Gali 65 lecia Okręgu. Czynne było stoisko pocztowe, na którym można było zaopatrzyć się w pamiątki spotkania. Jakoś w tym roku filatelistom po spotkaniu nie spieszyło się do domów. Rozmowy kuluarowe trwały długo. To dobry prognostyk na przemyślane decyzje.

Informację przekazał:
Andrzej Skorek