Informacje Biura FIP oraz FEPA dotyczące światowych wystaw i kongresów zaplanowanych w roku 2020
Dodane przez Redakcja dnia Marzec 30 2020 12:36:50
26 marca 2020 roku Biuro Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP) rozesłało wszystkim federacjom/związkom narodowym informacje dotyczące światowych wystaw filatelistycznych planowanych w roku 2020.
Treść rozszerzona
26 marca 2020 roku Biuro Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP) rozesłało wszystkim federacjom/związkom narodowym informacje dotyczące światowych wystaw filatelistycznych planowanych w roku 2020.

Oto najważniejsze z nich:
- wystawa LONDON 2020 - jej proponowany nowy termin to 19-22 lutego 2022 r. Termin tej wystawy nie jest ostateczny, ponieważ koliduje on z terminem wystawy HUNFILEX 2022 w Budapeszcie (31 marca - 3 kwietnia 2022 r.),
- termin wystawy INDONESIA 2020 został przełożony z sierpnia 2020 r. na 5-10 listopada 2020 r. W związku z tym zmieni się także termin 76. Kongresu FIP. Ostateczne decyzje podjęte zostaną w czerwcu 2020 r.,
- wystawa BULGARIA 2020 - z uwagi na pandemię koronawirusa nie odbędzie się.

Pan Bill Hedley - Prezydent FEPA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych) - informuje, iż zaplanowany w Londynie Kongres FEPA nie odbędzie się, Biuro FEPA rozpatruje zorganizowanie Kongresu w postaci wideokonferencji.

Ludwik K. Malendowicz
Pełnomocnik ZG PZF ds. Międzynarodowych