Spotkanie z cyklu "Moja filatelistyka..." w Koszalińskim Okręgu PZF
Dodane przez Redakcja dnia Wrzesień 07 2020 23:48:38
W dniu 3. września 2020 roku miało miejsce inauguracyjne spotkanie cyklu "Moja Filatelistyka …". Tematem wiodącym była Filatelistyka Klasy Otwartej - OPEN. Spotkanie odbyło się w sali Archigalerii Archiwum Państwowego w Koszalinie i było wypełnieniem inicjatywy z przełomu 2019/2020 roku kół PZF przy Politechnice Koszlińskiej oraz Miejskiego.
Treść rozszerzona
W dniu 3. września 2020 roku miało miejsce inauguracyjne spotkanie cyklu "Moja Filatelistyka …". Tematem wiodącym była Filatelistyka Klasy Otwartej - OPEN. Spotkanie odbyło się w sali Archigalerii Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na przełomie 2019/2020 roku członkowie Koła PZF przy Politechnice Koszalińskiej oraz koszalińskiego Koła Miejskiego PZF wystąpili z taką inicjatywą. Pierwsze spotkanie miało się odbyć 5. marca, niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną musieliśmy je przełożyć. Teraz się udało.

Spotkanie rozpoczęli w kolejności zabierania głosu, prezes Koła Miejskiego PZF kol. Tadeusz Galant, dyrektor Archiwum Państwowego pani Katarzyna Królczyk oraz prezes Koła PZF przy Politechnice Koszalińskiej kol. Bogusław Polak, wszyscy witając przybyłych hobbystów. Pani Dyrektor przybliżyła nam, czym zajmuje się archiwum, przedstawiła plany ogólnodostępnych imprez oraz dziękowała za trzecią imprezę filatelistyczną, która realizowana była we współpracy z Archiwum. To była dobra promocja naszej najnowszej historii.

Następnie wyjaśniono, cele spotkań, założenia organizacyjne, możliwe terminy oraz miejsca ich realizacji. Jako tematy wiodące wymieniono wszystko co wiąże się i znajduje odzwierciedlenie w filatelistyce.

Pierwszym prelegentem merytorycznym był kol. Ryszard Munzer (członek Koła PZF przy Straży Granicznej) przedstawiając nam temat "Latarnie polskiego wybrzeża. Karty eksponatu i materiał do wykorzystania". Wskazał nam wiele rzeczy związanych z latarniami morskimi, m.in., wysokości, zasięgi światła, materiał z jakiego konstrukcje zostały wykonane. To najbardziej kojarzyło nam się z zapisanymi obrazami latarni Środkowego Wybrzeża (Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka), to obszar działania okręgu. Wszystko to było ilustrowane kartami pokazowego eksponatu. Na przykładzie dwóch kart, dwóch latarni kol. Ryszard pokazał nam jak te karty można przebudować na karty eksponatu konkursowego (OPEN). W dalszej części zaprezentował materiał niefilatelistyczny, który jest w jego posiadaniu, a który można wykorzystać przy opracowywaniu kart wystawowych. Największe zainteresowanie zebranych wzbudziły karty QSL (il. nr 1), większość z nas po raz pierwszy o czymś takim słyszała. Są to potwierdzenia nawiązania amatorskiej łączności przez krótkofalowców, najczęściej mają one format pocztówki. Na awersie są dane o nawiązanej transmisji i ich uczestnikach. Rewers (strona ilustracyjna) to domena krótkofalowca, który może pokazać, co jego najbardziej interesuje, co jest związane z miejscem jego działalności krótkofalowej. Kol. Ryszard wybrał do prezentacji te przedstawiające latarnie morskie. Prelekcja to przykład jak temat z kręgu zainteresowania każdego z nas, można przerobić na eksponat klasy filatelistyki otwartej. Swoje wystąpienie zakończył apelem o zainteresowanie tą klasą i podjęcie trudu budowy takiego eksponatu.

Kolejnym prelegentem był kol. Jerzy Bibro (członek Miejskiego Koła PZF w Białogardzie), który zaprezentował nam swój eksponat "Żołnierskie drogi mjr. Piotra Orłowskiego (1895 - 1935)". Jest to eksponat, który był wystawiany w 2019 r., w klasie pozakonkursowej na KWF w Koszalinie oraz na Okręgowej Wystawie Filatelistycznej w Oławie. Niestety na tej wystawie eksponat został nieprawidłowo, niezgodnie z wytycznymi do sędziowania klasy OPEN (strona ZG PZF) oceniony. Kol. Jerzy przedstawił nam wiele materiału filatelistycznego (głównie przesyłki pocztowe) oraz szereg oryginalnych zdjęć i dokumentów z życia bohatera eksponatu. To jest dobry eksponat, wzbudzający duże zainteresowanie osób zwiedzających wystawę (to zostało zapamiętane z KWF Koszalin 2019), może przyczynić się do zachęty innych osób do opracowywania swoich eksponatów.

W ramach dyskusji kol. Robert Borucki (członek Kola PZF przy PK, pracownik Archiwum) przedstawił nam plansze wystawy czasowej "Archiwa Rodzinne Niepodległej", wiszące wokół nas. To bardzo interesujące materiały archiwalne przekazane przez darczyńców z Koszalina i okolic. Wiele z nich nawiązywało do Zbrodni Katyńskiej, Armii gen. Andersa, czy też do walk Cichociemnych. Na wielu z nich widoczne były również przesyłki pocztowe. To materiał patriotyczny, tak bliski członkom naszego koła, ale chyba też wszystkim filatelistom. Prezentowane plansze po dostosowaniu do formatu A4, mogłyby być kartami wystawowymi eksponatu klasy otwartej.

Zdaniem organizatorów spotkanie należy uznać za ciekawe, dobrze wpisujące się w promocję aktywności filatelistycznej. Mamy wielką nadzieję, że za trzy miesiące spotkamy się kolejny raz, żeby omawiać Naszą (Moją) Filatelistykę, z innym tematem wiodącym. A później spotkania zapiszą się na stałe w kalendarzu imprez filatelistycznych.

Dziękujemy Archiwum Państwowemu w Koszalinie za udostępnienie fotografii.

W imieniu organizatorów
Leszek Bednarek