Odszedł Kolega Antoni Kurczyński (1935-2020). Niezapomniana postać polskiej i światowej filatelistyki
Dodane przez Redakcja dnia Listopad 17 2020 20:55:31
10. listopada 2020 roku liczni członkowie PZF z niedowierzaniem czytali informację o odejściu śp. Antoniego Kurczyńskiego. Był w Związku "od zawsze", wszędzie było go "pełno", był "bratnią" duszą, powszechnie lubiany i ceniony. Zmarł 7 listopada 2020 roku w Warszawie, zostanie pochowany 20 listopada na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.
Treść rozszerzona

Antoni Kurczyński urodził się 15 marca 1935 r. w Czerwonej Woli (w województwie świętokrzyskim). Z wykształcenia był inżynierem elektrykiem (Politechnika Łódzka, 1957 r.), mgr. administracji (Akademia Spraw Wewnętrznych, Warszawa, 1986 r.).

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1967 r. w Łodzi, był członkiem Koła PZF "Szaroniebieskich" (1967-1974). Od 1975 r. pracował w Warszawie, był członkiem Kół PZF nr 109 (1975-1987), nr 316 (1988-2006), od 1 stycznia 2007 r. w Kole PZF nr 8. Od początku przynależności do PZF włączył się w działalność Okręgu Łódzkiego PZF. W Okręgu tym był skarbnikiem Zarządu (1969-1970) oraz członkiem Komisji Wystaw (1971-1973). Przez wiele lat pracował w Zarządzie Głównym PZF. Kol. Antoni Kurczyński był sekretarzem Komisji Wystaw i Imprez (1973-1982), przewodniczącym Komisji Tematycznej (1982-1986), Komisji Wystaw (1986-1994), członkiem ZG PZF(1990-1994), wiceprezesem ZG PZF (1994-1998), sekretarzem (1998-2002), przewodniczącym Komisji Wystaw i Współpracy z Zagranicą (2002-2006) oraz ponownie wiceprezesem ZG PZF (2006-2011). Przez pewien okres w roku 2012 był sekretarzem ZG PZF.

Kol. Antoni Kurczyński był doświadczonym wystawcą filatelistycznym. Przez wiele lat prezentował swe eksponaty na wielu wystawach w kraju i za granicą. W klasie tematycznej prezentował opracowania "Malarstwo w filatelistyce polskiej" (5 wystaw), "Dziedzictwo sztuki południowych Słowian" (23 wystawy), "Bezpieczeństwo na drogach w ochronie porządku" (17 wystaw) i historii poczty: "Historia poczt w Warszawie od XVI wieku do 1918" (14 wystaw) oraz w klasie literatury. Nie były Jemu obce nowoczesne kierunki w wystawiennictwie - w klasie eksponatów jednoekranowych w ostatnich latach wystawiał "Próbnodruki projektów marek pocztowych Królestwa Polskiego".

Z wielką starannością zajmował się także sędziowaniem eksponatów filatelistycznych. Kol. Antoni brał udział w pracach jury wielu krajowych wystaw filatelistycznych (1983-2018): I stopnia (10 wystaw, w tym Ogólnopolskie Wystawy Filatelistyczne XIV-XIX i XXII), II (39 wystaw) i III (9 wystaw). Sędziował również na 10 wystawach bilateralnych. Brał udział w licznych międzynarodowych szkoleniach na temat oceny eksponatów wystawowych klas filatelistyki tradycyjnej, historii poczty i filatelistyki tematycznej organizowanych przez FIP w Bułgarii (lata 1987 i 1989), Paryżu (lata 1989 i 1999), Moskwie (1997 r.), Budapeszcie (2000 r.) i Kopenhadze (2001 r.). Jako sędzia akredytowany w FIP (od roku 1989) uczestniczył 11 razy w pracach jury wystaw światowych: PRAGA '88 (aspirant), ARMENIA '90, PHILANIPPON '91, POLSKA '93, ESPAMER '96, MOSCOW '97, PHILEXFRANCE '99, HAFNIA '01, AMPHILEX '02, BELGICA '06, ST. PETERSBURG '07 oraz 4. wystaw FEPA (1987, 1998, 2001, 2005). Do każdej wystawy przygotowywał się bardzo starannie, głównie przez studiowanie katalogów wystawowych, później w oparciu o plany i opisy eksponatów. W latach 1977-2010 był komisarzem 23. wystaw FIP, 5. wystaw bilateralnych (1985-1995) oraz 5. innych międzynarodowych wystaw filatelistycznych (1987-2007).

W latach 1982-2002 śp. Antoni był delegatem PZF do Komisji Tematycznej FIP. Z ramienia PZF brał również udział w Kongresach FIP, jako obserwator: Paryż (1982 r.), Praga (1988 r.) i Mediolan (1998 r.); jako delegat: Londyn (1990 r.), Tokio (1991 r.) i Bukareszt (2008 r.).

Kol. Antoni Kurczyński był autorem następujących wydawnictw zwartych: "Filatelistyka tematyczna" (1992 r.) oraz "Poczty polskie i obce w Warszawie do 1918 roku" (2016 r.). Był także autorem licznych artykułów i notatek w prasie filatelistycznej oraz kilku artykułów w katalogach wystaw bilateralnych. Został trzykrotnie wyróżniony medalem "Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (1989 r. - nr 175; 1994 r. - nr 240; 2016 r. - nr 442). Należy również wspomnieć, że tysiące kandydatów na prawo jazdy korzystało z profesjonalnych książek Zmarłego, jakimi były "Kodeks drogowy. Przewodnik dla kandydatów na prawo jazdy" (kilkanaście wydań) oraz "Podręcznik kierowcy kategorii B" (wspólnie z J. Nowakiem).

Szeroko dzielił się swą wiedzą filatelistyczną. Prowadził różnorodne szkolenia i pogadanki, od momentu powstania Studium Filatelistyki PZF (1988 r.) był jego wykładowcą. Przez kilka lat, zazwyczaj z okazji Dnia Znaczka w Polskim Radio prezentował najciekawsze informacje o znaczkach pocztowych.

Kol. Antoni Kurczyński był członkiem Polskiej Akademii Filatelistyki od momentu jej powstania (1993 r.). XVII Walny Zjazd Delegatów PZF w Szczecinie (1998 r.) nadał Jemu godność Członka Honorowego PZF. Był także Członkiem Honorowym Związku Filatelistów Węgierskich i Związku Filatelistów Rumuńskich.

Za pracę i działalność w zakresie upowszechniania filatelistyki otrzymał wiele wyróżnień związkowych, m.in.: Złota Odznaka Honorowa PZF (1978 r.), Złota Odznaka "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (1992 r.), Odznaka "100. lat polskiego ruchu filatelistycznego", Odznaka "50-lecia PZF" oraz wiele innych. Za współpracę z okręgami PZF otrzymał tytuł honorowy "Zasłużonego dla Okręgu": Beskidzkiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Wałbrzyskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego. Był również Członkiem Honorowym Klubu Tematica. Śp. Antoni Kurczyński ponadto został wyróżniony honorowymi odznakami związków filatelistów rumuńskich (1983 r.) i węgierskich (1997 r.). Był dwukrotnym laureatem statuetki "Prymus" za całokształt działalności na rzecz filatelistyki polskiej (lata 2000 i 2008). Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi (1982 r.), Medalem "40-lecia Polski Ludowej" (1984 r.); odznaczeniami resortowymi: Srebrną Odznaką "W Służbie Narodu" (1987 r.), Złotą Odznaką "Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego" (1984 r.), Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1982 r.); Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Oświaty" (2000 r.), Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" (2000 r.) i innymi.

Odszedł od nas wspaniały i życzliwy Kolega, który całe swoje dojrzałe życie poświęcił polskiej i światowej filatelistyce, oddany działacz PZF, człowiek z pasją, zawsze otwarty na potrzeby innych, ciągle uśmiechnięty i otoczony szerokim gronem przyjaciół, po staropolsku mówiąc "brat łata".

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów
Polska Akademia Filatelistyki
Komisaryczny Zarząd Okręgu Warszawskiego PZF