Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: DarrelIdexy

free counters

stat4u

Komisja Aero i Astro Filatelistyki

KOMISJA AERO I ASTRO FILATELISTYKIPrzewodniczący
Andrzej Kłosiński
(e-mail: klosin@limes.com.pl)

Członkowie Komisji

Jacek Kosmala
Janusz Bator
Andrzej Jarzynkowski
Jerzy Reich

Program działania na lata 2016-2020:
1. Popularyzacja aerofilatelistyki
   a. prezentacje na Studium Filatelistyki w Ciechocinku,
   b. publikacje na łamach „Filatelisty” i „Przeglądu Filatelistycznego”,
   c. spotkania z młodzieżą.
Uzasadnienie: znaczący spadek zainteresowania filatelistyką ma odbicie w zmniejszeniu liczebności osób kolekcjonujących walory poczty lotniczej i wystawców w tym zakresie. Na pewno nie wróci sytuacja okresu międzywojennego kiedy aerofilatelistyka osiągnęła szczyty popularności za sprawą fascynującej historii zdobywania przestworzy. Ale warto obecnie spróbować zdobyć nowych adeptów w tej dziedzinie, głównie pośród młodszego pokolenia, drogą przypomnienia wspaniałych wyczynów polskich i zagranicznych lotników na bazie dokumentacji filatelistycznej.
2. Skatalogowanie polskiej poczty lotniczej (samolotowej, balonowej, szybowcowej i rakietowej) z okresu 1944 – 2000. Uzasadnienie: najistotniejszym dorobkiem poprzednich kadencji było opracowanie i opublikowanie w II tomie katalogu Fischer poczt lotniczych na ziemiach polskich do 1939 r. i zaktualizowanie tego opracowania w nowym wydaniu katalogu. Z uwagi na rzadkość i wysoką cenę znacznej części walorów; szersza popularyzacja kolekcjonerstwa lotniczych całości pocztowych tego okresu nie jest realna. Dlatego warunkiem istotnego zwiększenia zainteresowania tą dziedziną filatelistyki, znacznie bardziej dostępną dla przeciętnie sytuowanego zbieracza, jest opracowanie i publikacja katalogu polskiej poczty lotniczej okresu powojennego.
3. Kontynuacja przygotowań do opracowania monografii poczty lotniczej na ziemiach polskich.
Uzasadnienie: wiele materiałów już jest częściowo publikowanych w HBBF, „Filateliście” i „Przeglądzie Filatelistycznym”. Obecnie jeden z Kolegów (niestety poza PZF) prowadzi bardzo drobiazgową kwerendę w archiwach i bibliotekach w zakresie informacji zawartych w gazetach i drukach zwartych dotyczących lotnictwa. Jest szansa, że w obecnej kadencji Komisji przygotowania do opracowania monografii posuną się do przodu.
4. Pozyskanie do Komisji członka odpowiedzialnego za rozwój astro filatelistyki.
Uzasadnienie: działania Komisji w zakresie astro filatelistyki podjęte zostaną w przypadku znalezienia kompetentnej osoby chętnej do podjęcia działań zakresie propagandy i rozwoju tej specjalności.

Wystawianie i sędziowanie w aerofilatelistyce