Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 217
· Najnowszy użytkownik: hakafil

free counters

stat4u

Komisja Literatury

KOMISJA LITERATURY
Przewodniczący
Jerzy Bielawski
e-mail: bielawski.kalisz@autograf.pl

Współpraca
Jerzy Duda
Władysław Farbotko
Włodzimierz Muth

Założenia programowe na lata 2016-2020

1. Współpraca z redakcjami pism filatelistycznych, jak: „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”, „Filatelista”, „Biuletyn Informacyjny PZF”, „Przegląd Filatelistyczny”.
2. Utrzymywanie kontaktów z redaktorami biuletynów okręgów i klubów tematycznych PZF oraz monitorowanie i koordynowanie przez Komisję w zakresie wydawania tych biuletynów.
3. Kontynuacja inwentaryzacji publikacji zwartych z zakresu literatury filatelistycznej oraz historii poczty wydanych od 2002 roku.
4. Utrzymywanie kontaktów z okręgami w zakresie podejmowanych przez nie działań wydawniczych i publicystycznych.
5. Przekazywanie do Komisji Literatury tzw. egzemplarza obowiązkowego publikacji wydawanych przez okręgi.
6. Współpraca z Zarządem Głównym PZF w zakresie ewentualnego udzielenia pomocy finansowej na rzecz wydania szczególnie cennych opracowań.
7 Udzielanie porad i pomocy merytorycznej okręgom i indywidualnym kolegom w zakresie podejmowanych przez nich spraw wydawniczych.
8. Dokonywanie okresowej analizy i oceny publikacji filatelistycznych w celu wyłonienia najlepszych pozycji i zgłoszenia ich do wyróżnień w tym zakresie.
9. Zgłaszanie wniosków do Kapituły o nadanie Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” autorom szczególnie cennych publikacji z zakresu literatury filatelistycznej oraz historii poczty.
10. Dokonywanie w każdym roku zestawienia wydawnictw zwartych i przedkładanie go na konferencjach Polskiej Akademii Filatelistyki w celu wyłonienia najlepszej pozycji.
11. Sukcesywne publikowanie recenzji.
12. Upowszechnianie publikacji filatelistycznych, a przez to czytelnictwa, bez którego będą one pozostawać nadal w kręgu zainteresowań jedynie wąskiego grona specjalistów filatelistycznych.
13. Bieżąca informacja i popularyzacja nowości wydawniczych w dostępnych środkach przekazu, jak „Filatelista”, strona ZG PZF, KZP, Internetowe Koło Filatelistów.
14. Przesyłanie wzajemne przez redakcje wszystkich periodyków swoich pism oraz wydawców informacji o swoich publikacjach dla zainteresowania ich dorobkiem czytelników w okręgach.
15. Wprowadzić jako zasadę konieczność prezentowania nowości wydawniczych na wszystkich wystawach filatelistycznych w kraju oraz wszelkich pokazach w celach informacyjno-popularyzatorskich.

Pliki do pobrania:
Sprawozdanie Komisji Literatury z działalności w latach 2011-2016