Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: Wandahar

free counters

stat4u

Główne Kolegium Wystawiennictwa PZF

GŁÓWNE KOLEGIUM WYSTAWIENNICTWA PZFPrzewodniczący Kolegium
Adam Kęstowicz
(e-mail: adam.kestowicz@o2.pl, tel.: 501-251-052)

Wiceprzewodniczący
Edward Kubica
Sekretarz
Adam Szuler
Skarbnik
Andrzej Dudek
Członek Kolegium
Marcin Kupryciuk

Informacja dla organizatorów wystaw III stopnia
Nagrody GRAND PRIX na wystawach I i II st. 2011-17
Grupy wiekowe w klasie MŁ w 2018 r. i latach następnych
Sprawozdanie z działalności Kolegium Wystawiennictwa PZF za lata 2011 - 2016
Regulamin specjalny oceny eksponatów widokówek na wystawach konkursowych_PZF.pdf

Zadania Głównego Kolegium Wystawiennictwa na lata 2017-2020:
1. Współpraca z organizatorami wystaw w zakresie przygotowywania regulaminów.
2. Opiniowanie dla Prezydium ZG PZF przedłożonych propozycji regulaminów wystaw stopnia I i II.
3. Dopilnowanie publikacji informacji o organizowanych wystawach na stronie internetowej ZG PZF.
4. Analiza stanu wystawiennictwa filatelistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących uchybień organizacyjnych (we współpracy z GKS).
5. Aktywny współudział przy tworzeniu jednolitych zasad wystawiennictwa oraz regulaminów PZF.
6. Opracowanie systemu atestacji eksponatów młodzieżowych.
7. Popularyzacja klasy pocztówek (widokówek) i klasy otwartej (Open Class).
8. Współpraca z redakcjami pism filatelistycznych, jak: „Filatelista”, „Biuletyn Informacyjny PZF”, „Przegląd Filatelistyczny”.
9. Utrzymywanie kontaktów z okręgami w zakresie podejmowanych przez nie działań wystawienniczych.
10. Współpraca z Zarządem Głównym PZF w zakresie ewentualnego udzielenia pomocy finansowej na rzecz wystaw i pokazów filatelistycznych.
11. Udzielanie porad i pomocy merytorycznej okręgom i organizatorom wystaw w zakresie podejmowanych przez nich działań wystawienniczych.
12. Dokonywanie w każdym roku zestawienia wystaw konkursowych i przedkładanie go redakcji Biuletynu Informacyjnego PZF w celu publikacji.
13. Popularyzacja wystawiennictwa w dostępnych środkach przekazu, jak „Filatelista”, strona internetowa ZG PZF.