Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 756
· Najnowszy użytkownik: BaldarFounc

free counters

stat4u

Druki i wzory dokumentów

DRUKI I WZORY DOKUMENTÓW


Fundusze celowe w roku 2018:
Fundusze celowe Zarządu Głównego PZF
Wystawy konkursowe załącznik nr 1
Wystawy niekonkursowe załącznik nr 2

Księgowość:
Instrukcja Finansowa (ważna od 1.01.2014 r.)

Załączniki do pobrania:
Załączniki - informacje ogólne
Załączniki - sposób wypełniania

Załączniki - wersje do wypełnienia ręcznego (po wydrukowaniu):
Załącznik nr 1 Preliminarz
Załącznik nr 1 Wykonanie preliminarza
Załącznik nr 2 Rachunek zysków i strat
Załącznik nr 3 Bilans
Załącznik nr 4 Sprawozdanie z ruchu członków

Załączniki - wersje do wypełniania elektronicznego:
Załącznik nr 1 Preliminarz / Wykonanie preliminarza
Załącznik nr 2 Rachunek zysków i strat
Załącznik nr 3 Bilans
Załącznik nr 4 Sprawozdanie z ruchu członków
Załącznik nr 5 Informacja dodatkowa

Inne:
Arkusz spisu z natury
Protokół z inwentaryzacji środków pieniężnych

Organizatorzy wystaw:
Protokół z pracy ekspertów (nr 1)
Protokół z pracy ekspertów (nr 2)
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Konkursowego
Formularz - krótki opis eksponatu wystawowego (PDF)

Wnioski:
Wniosek o przyznanie Brązowej Młodzieżowej Odznaki Honorowej PZF
Wniosek o przyznanie Srebrnej Młodzieżowej Odznaki Honorowej PZF
Wniosek o przyznanie Złotej Młodzieżowej Odznaki Honorowej PZF
Wniosek o nadanie Brązowej, Srebrnej, Złotej Odznaki Honorowej PZF
Wniosek o nadanie Brązowej, Srebrnej, Złotej Odznaki - "Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki"
Ankieta członka PZF - załącznik do wniosku o odznaczenie
Wniosek o przyznanie medalu Rowlanda Hilla

Ankiety:
Ankieta rzeczoznawcy

Członkostwo Honorowe PZF:
Członkostwo Honorowe PZF - ankieta
Kryteria przyznawania odznaczeń PZF