Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: Wandahar

free counters

stat4u

Główne Kolegium Sędziów

GŁÓWNE KOLEGIUM SĘDZIÓWPrzewodniczący
Andrzej Nowak
(e-mail: nowakfilruda@interia.pl, tel: 602-493-014)

Sekretarz
Roman Przybyła (O. Warmińsko-Mazurski)
Członkowie Kolegium
Przemysław Drzewiecki (O. Bydgoski)
Antoni Lewandowski (O. Śląsko-Dąbrowski)
Andrzej Skorek (O. koszaliński)


Regulamin sędziów konkursowych PZF
Ewidencja sędziów konkursowych PZF na rok 2018
Krotki opis eksponatu wystawowego - formularz do pobrania
Nagrody GRAND PRIX na wystawach I i II st. 2011-17
Grupy wiekowe w klasie MŁ w 2018 r. i latach następnych
Regulamin specjalny oceny eksponatów widokówek na wystawach konkursowych_PZF.pdf

Zadania Głównego Kolegium Sędziów na lata 2017-2020:
1. Kontynuowanie systemu obowiązkowych szkoleń sędziowskich.
2. Tworzenie bazy eksponatów wystawowych i opracowanie projektu automatyzacji jako wsparcie dla pracy sądów konkursowych.
3. Dbałość o zachowanie stanu liczebnego grupy sędziów konkursowych, zwłaszcza w aspekcie demograficznym.
4. Konsultowanie i przedkładanie do akceptacji Prezydium ZG składów sądów konkursowych krajowych wystaw filatelistycznych.
Sprawozdanie z działalności Głównego Kolegium Sędziów PZF za lata 2011 - 2016

Ogólnopolskie szkolenia sędziów konkursowych PZF
Funkcja sędziego konkursowego PZF jest funkcją dobrowolną. Opiera się jednak na zasadzie dogłębnej znajomości regulaminów i zasad przez wszystkich jurorów. Praca sędziego konkursowego i przyznawane przez niego oceny mają przecież fundamentalne znaczenie dla rozwoju filatelistycznego wystawców i ich eksponatów.

Zgłaszane przez sędziów specjalizacje (TR, HP, TEM,...) opierają się bądź na indywidualnych pracach badawczych jurora (eksponat w danej klasie wystawienniczej lub opracowania w dziedzinie literatury), posiadanej praktyce sędziowskiej lub na subiektywnym odczuciu co do zakresu posiadanej wiedzy. Praktyka sędziowska lub powystawowe reklamacje dotyczące przyznawanych ocen i zasadności niektórych uwag sędziowskich dowodzą jednak, że mamy do czynienia z problemami.

Praktykowany wiele lat temu system doboru i awansu sędziów nie zawsze poparty był kształceniem oraz podnoszeniem wiedzy i merytorycznego poziomu pracy kandydatów. Podejmowane działania regionalne (poprzez aktywne OKS-y) nie były wystarczające i obejmowały swoim działaniem tylko część społeczności sędziowskiej. W niektórych okręgach brak jest zupełnie tych struktur.

Uwzględniając wszystkie te uwarunkowania, od wiosny 2012 roku prowadzimy serię profesjonalnych szkoleń z zakresu techniki oceny eksponatów poparte pogłębianiem wiedzy z różnych klas wystawienniczych dla wszystkich sędziów. Zapraszamy także aspirantów, starających się o zdobycie patentu sędziego.

W latach 2012-2014 przeprowadziliśmy dwa razy w roku (wiosną i jesienią) serię wykładów. Niektóre szkolenia organizowaliśmy przy okazji ważniejszych wystaw. Dwudniowe szkolenia stały się miejscem integracji i standaryzacji metod działania wszystkich jurorów PZF. W latach 2015 i 2016 obowiązkowe szkolenia odbywały się w ramach Poznańskich Sympozjów Filatelistycznych. Dzięki temu podniósł się znacznie poziom wiedzy jurorów z zakresu historii poczty. Aktywny udział w jednej z dwóch sesji rocznie (w roli uczestnika bądź prelegenta) stał się podstawą do powoływania w skład jury wszystkich bez wyjątku wystaw filatelistycznych w kraju w latach 2013-2015. Prezydium ZG przyjęło na początku poprzedniej kadencji tą koncepcję działania.

Marek Zbierski
Kolegium Wystawiennictwa PZF

Protokół z pracy ekspertów - nr 1
Protokół z pracy ekspertów - nr 2
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Konkursowego
Decyzja Prezydium ZG PZF nr 80/XXI/PR/2019