Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: ama

free counters

stat4u

Klub Kolejnictwo im. Ernesta Adama Malinowskiego

OGÓLNOPOLSKI KLUB ZAINTERESOWAŃ PZF
"KOLEJNICTWO"
im. Ernesta Adama Malinowskiego

Polski Związek Filatelistów
85-950 Bydgoszcz, ul.Jagiellońska 6
85-001 Bydgoszcz 1, P-98

Historia klubu rozpoczyna się w Lublinie 10 grudnia 1984 roku. W Kole PZF nr 23 działającym przy Wschodniej Dyrekcji Okręgowej PKP, podjęto decyzję o utworzeniu klubu zainteresowań o profilu kolejowym. W skład grupy inicjatywnej weszli: Janusz Koput (przewodniczący), Kazimierz Bogdanowicz i Andrzej Jarnicki (członkowie), Grzegorz Pukniel i Robert Urbanek (przedstawiciele młodzieży). Od stycznia następnego roku rozpoczęto zapisy członkowskie. Informacja o tworzącym się nowym klubie zainteresowań dotarła do wszystkich ogniw PZF, a w wielu tytułach prasy lokalnej i ogólnokrajowej pojawiły się na ten temat stosowne wzmianki. Wkrótce deklaracje wyrażające chęć wstąpienia do klubu zaczęły napływać z terenu całej Polski. Przez okres ośmiu miesięcy zarejestrowano rekordową liczbę zgłoszeń, bo aż 85. Pomysł utworzenia klubu filatelistów tematyków o profilu kolejowym okazał się więc przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej rzeszy filatelistów i miłośników kolejnictwa. Dysponując tak szerokim zapleczem członkowskim uznano, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwołać zjazd założycielski, który odbył się w Warszawie na terenie Muzeum Kolejnictwa 7 września 1985 roku. Do pierwszego w historii Zarządu Klubu wybrano: Janusza Koputa jako prezesa, Zygmunta Kamelę i Krystiana Żurawskiego - na wiceprezesów, Januszowi Kuśmirkowi powierzono rolę sekretarza, zaś członkami zostali Henryk Mielke, Jerzy Musiał, Grzegorz Pukniel, Henryk Schmidt i Robert Tomański. Uchwalono Regulamin oraz wyznaczono najpilniejsze zadania, do których zaliczono m.in.; zewidencjonowanie wszystkich kół filatelistycznych działających przy PKP, nawiązanie współpracy z Pocztą Polską w celu kreowania tematyki kolejowej na znakach pocztowych, propagowanie działalności klubu na łamach prasy. Wszystkie te działania przyczyniły się do dalszego wzrostu ilości członków. I tak, pod koniec lat 80-tych do OKZ PZF „KOLEJNICTWO” należały 173 osoby - najwięcej w historii klubu.
Na II Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym prezesem zostaje wybrany Krystian Żurawski. Następstwem tego wyboru było przeniesienie siedziby klubu z Lublina do Bydgoszczy, co nastąpiło 1 stycznia 1994 roku. O ile w dwóch pierwszych kadencjach koncentrowano się na tworzeniu solidnych fundamentów klubu, to w latach następnych położono szczególny nacisk na rozwój jakościowy. Dobrą okazją do podsumowania działalności, było uroczyste spotkanie w Bydgoszczy 26 listopada 2000 roku z okazji 15-lecia klubu, na którym przyjęto nową nazwę oraz honorowego patrona w osobie wielkiego Polaka, inżyniera i obywatela świata - inż. Ernesta Adama Malinowskiego (budowniczego najwyższej linii kolejowej na świecie w Peru). Natomiast znakiem rozpoznawczym (logo) OKZ PZF „KOLEJNICTWO” jest sylwetka najpiękniejszego i najszybszego polskiego parowozu z 1936 roku, jedynego w otulinie aerodynamicznej - Pm 36-1. Wszyscy członkowie posiadają odznakę klubową, której symbolika nawiązuje do kolei i filatelistyki.W ciągu minionych 20 lat przez klub, który jest drugim co do wielkości w PZF, przewinęło się ogółem 236 osób (stan na chwilę obecną - 126). Od 1988 roku Klub wydaje „Ilustrowany Biuletyn Tematyczny” - pismo filatelistów tematyków komunikacji szynowej, wyróżnione medalem PZF „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”. Od 2001 roku biuletyn stał się rocznikiem z podtytułem „Przegląd Roczny”. Wydawane są także czterokrotnie w ciągu roku „Aktualności”, będące bieżącym serwisem informacyjnym. Z inicjatywy klubu został opracowany „Katalog polskich znaków pocztowych z kolejnictwa do roku 1985” z corocznymi aneksami uzupełniającymi. Dziełem członków są również takie pozycje, jak „Vademecum filatelisty - kolejnictwo” czy pionierskie w historii polskiej filatelistyki opracowanie „Spis pocztowych ambulansów kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej 1921 – 1939”. Przez 20 lat istnienia klubu, z inicjatywy wielu kolegów ukazało się ponad 120 znaków pocztowo - filatelistycznych upamiętniających historię i kulturę techniczną polskiego kolejnictwa. W ramach organizacyjnych klubu działają dwie Sekcje Regionalne: łódzka i pomorsko - kujawska oraz Sekcja Tematyczna „Tramwaje i Metro”. Klub nawiązał owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji w Bydgoszczy, a także z czasopismami o profilu hobbystyczno - kolejowym, takimi jak „Świat kolei” i „Nowe Sygnały”, w których zamieszczane są stałe działy poświęcone filatelistyce kolejowej. Członkowie klubu regularnie spotykają się dwukrotnie w roku w różnych miejscowościach kraju. Przygotowywane na jesień 2005 roku w Bydgoszczy uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia klubu i V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, będzie już 47. w historii klubu. Jednym z najważniejszych wydarzeń, które stało się udziałem OKZ PZF „KOLEJNICTWO”, był jubileusz 200-lecia kolei na świecie. Mało znana data: 21 luty 1804, kiedy to w Południowej Walii, kornwalijski inżynier i wynalazca Richard Trevithick zbudował i uruchomił pierwszy parowóz szynowy na świecie, przeszłaby nie zauważona, gdyby nie polscy filateliści tematycy, którzy nagłośnili wydarzenie w kraju i zagranicą.
Osoby oraz instytucje, które położyły znaczące zasługi dla działalności i rozwoju klubu, zostały uhonorowane najwyższym wyróżnieniem - „Zasłużony dla OKZ PZF KOLEJNICTWO”. Są to: Janusz Koput z Lublina, Wojciech Bartoszewicz z Bydgoszczy, Ireneusz Kołaciński z Łodzi, Jacek Plewnia ze Szczecina, Krzysztof Piotr Jankowski z Olsztyna, Leszek Wincenciak z Chodzieży, Józef Świtajski z Jeżewa k. Laskowic Pomorskich, Elżbieta Kuzio z Nowego Sącza, Franciszek Sołga z Tarnowskich Gór, Robert Tomański z Nędzy, Kazimierz Zwoliński z Torunia, Arkadiusz Rejter z Łodzi oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - Oddział w Bydgoszczy. Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć Kolegów wystawców, którzy tworząc i prezentując swoje eksponaty na licznych wystawach, są najlepszą wizytówką klubu. Sukcesy wystawiennicze odnoszone przez: Janusza i Jana Koputów, Janusza Adamczyka, Wojciecha Bartoszewicza, Kazimierza Zwolińskiego, Stanisława Skoneckiego, Franciszka Sołgę, Zbigniewa Karcza, Krystyna Mroza, Piotra Wodnika, Artura Marsy, Andrzeja Nosala, Leszka Wincenciaka, Michała i Tomasza Żurawskich, Elżbietę Kuzio, Pawła Gutowskiego, Wojciecha Gałata, Jana Szurę i Krystiana Żurawskiego, dobrze promują kolejnictwo i klub. Należą się im z tego tytułu słowa najwyższego uznania. Blisko 200 medali, to dorobek znaczny i w pełni satysfakcjonujący.
Chociaż tradycyjna kolej z nostalgicznymi parowozami i pełnymi uroku stacyjkami odchodzi nieubłaganie w przeszłość, chociaż masowo ulegają likwidacji drugorzędne, pełne romantyzmu szlaki, nic nie zapowiada końca tego środka transportu, który towarzyszy nam nieprzerwanie już od 201 lat! Wręcz przeciwnie: w XXI wiek koleje na świecie wjeżdżają z prędkościami przekraczającymi 300 km/h, buduje się dla pociągów fantastycznie długie tunele pod dnem mórz i przez górskie masywy. W miejskich aglomeracjach święci triumf kolej podziemna, czyli metro, a po ulicach wielu miast mkną nowoczesne, szybkie tramwaje. Jedno jest pewne: tematów dla filatelistów miłośników kolei i wszystkiego, co porusza się po szynach, w dającej się przewidzieć przyszłości na pewno nie zabraknie.

opr. K.Żurawski, 
aktualizacja: sierpień 2005