Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 337
· Najnowszy użytkownik: luzdb16

free counters

stat4u

Biografia: JEŻEWSKI Romuald

JEŻEWSKI Romuald

JEŻEWSKI
Romuald

ROMUALD JEŻEWSKI, Stefan; ur. 29 03 1935 w Tarnopolu, mgr inż. budownictwa lądowego. 1 stycznia 1963 wstąpił do Koła PZF nr 1 w Katowicach, w którym od 1974 do 1986 był sekretarzem Zarządu, od 1987 do 1989 wiceprezesem, od 1990 – prezesem. Pełnione funkcje w Zarządzie Okręgu w Katowicach: 1980 – 1986 członek Prezydium, 1986 – 1989 sekretarz, 1989 – 2005 wiceprezes, 1991 – 1994 opiekun OKS, od 2006 – wiceprzewodniczący OKS. 1994 – rzeczoznawca w zakresie wyceny zbiorów filatelistycznych i znaków pocztowych (nr 7/94). Zarząd Główny: członek ZG w XV  i XVI kadencji, członek Komisji Historii Filatelistyki ZG – XVII kadencja. Od 2002 przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. Członek założyciel Polskiej Kapituły Filatelistycznej, od 1998 sekretarz; wiceprezes 2005 – 2006. Delegat na Walne Zjazdy PZF (od XIII Zjazdu). Ważniejsze osiągnięcia na rzecz Związku: udział przy organizacji wystaw: ogólnopolskich (XIII i XIX), bilateralnych (Polska – Niemcy’91, Polska –  Izrael ’93) i wielu krajowych organizowanych przez okręg w Katowicach (funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego komitetów organizacyjnych). Od 1996 aspirant, a od 1999 juror III kl. Aktywny udział w pracach sądów konkursowych wystaw III i II stopnia odbywających się na terenie okręgu. Od 1988 do 1999 opieka nad Oddziałem PZF w Zabrzu, co doprowadziło do uaktywnienia działalności statutowej i organizacyjnej tego oddziału. Opieka i pomoc Oddziałowi w Rudzie Śląskiej w początkowym okresie po jego powołaniu. Aktywny udział w działalności związanej ze współpracą zagraniczną Okręgu, głównie ze związkiem filatelistów rosyjskich i niemieckich (w tym wyjazdy z grupami wystawców młodzieżowych na wystawy i inne imprezy filatelistyczne). Cykliczne (od 1987) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych, ogólnopolskich spotkań wymiennych w Katowicach oraz promowanie   i rozprowadzanie literatury filatelistycznej i prasy związkowej. Od 1987 współpraca przy redagowaniu, a od 1989 do 1993 redagowanie „Komunikatu  Okręgu”. Od 1996 członek redakcji, a od 2006 zastępca redaktora naczelnego „Katowickiego Kuriera Filatelistycznego”. Autor artykułów, notatek        i informacji w periodykach wydawanych przez Zarząd Okręgu, jak: „Komunikat Okręgu”, „Katowicki Kurier Filatelistyczny” oraz w katalogach wystaw okręgowych i krajowych. Współautor (tekst) monografii 10-lecia Polskiej Kapituły Filatelistycznej. Autor części opracowania katalogu znaczków polskich wydawnictwa „Postmark” SA 1994. Odznaczenia i wyróżnienia związkowe: Złota Odznaka Honorowa PZF (1983), Złota Odznaka „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (1997), Zasłużony dla Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego (1989) i dla Okręgu Rzeszowskiego (1992), Odznaka „100-lecia polskiej filatelistyki” (1993). Statuetka „PRYMUS” w kategorii indywidualność roku za rok 2002. Na XVII Walnym Zjeździe PZF w 1998 otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Odznaczenia państwowe, resortowe i inne: Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski OOP (1988), „Zasłużony racjonalizator produkcji” (1978); Złota Odznaka „Zasłużony pracownik łączności” ((1988), „Przodujący Drogowiec” (Złota 1975); „Za zasługi dla transportu PRL” (Srebrna 1980), „Budowniczy Huty Katowice” (1976); „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego” (Złota 1973). Członek Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Filatelistów i Kolekcjonerów (od 21.04.2001).