Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 226
· Najnowszy użytkownik: azasufa

free counters

stat4u

Biografia: HAMPEL Tadeusz

HAMPEL Tadeusz

HAMPEL
Tadeusz

TADEUSZ HAMPEL, ur.20.09.1920 w Sierpcu, zm.9.08.2000 w Łodzi. Mgr ekonomii. Filatelistyką interesował się od dzieciństwa. W latach 1948-1950 członek Łódzkiego Towarzystwa Filatelistów. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1950. Sekretarz (1956-1963), wiceprezes (1963-1968, 1978-1985, 1989-1997) Zarządu Okręgu Łódzkiego PZF. Członek OKR (1977-1978) i OKS (1998-2001). Członek Zarządu Głównego PZF(1966-1973, 1981-1986) i GKR (1961-1966). Publicysta, wystawca, sędzia klasy międzynarodowej i ekspert PZF. Jego główne zainteresowania to okres przedznaczkowy na ziemiach polskich, znaczek „Polska nr 1”, frankatury mechaniczne i pierwsze znaczki angielskie. Inicjator, współzałożyciel i redaktor naczelny „Łódzkiego Biuletynu Filatelistycznego” (1960-1985, od 1977 „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”). Członek Rady Redakcyjnej „Filatelisty” (1984-1987). Na łamach polskiej prasy filatelistycznej oraz „Sammler Express” (NRD) i „The Meter Stamp Bulletin” (Wielka Brytania) publikował liczne artykuły na temat historii poczty polskiej, ostemplowań okresu przedznaczkowego, frankatur mechanicznych i filatelistyki tradycyjnej. Autor monografii Polskie frankatury mechaniczne (1959), Polskie frankatury mechaniczne. Podręcznik – katalog – inwentarz. T.1-3.(1992-1994) oraz opracowań: Reguły gry dla eksponatów filatelistyki tradycyjnej (1985), Eksponaty filatelistyki tradycyjnej. Budowa i ocena (1989), Frankatury mechaniczne W.M. Gdańska 1926-1939. Frankatury mechaniczne Generalnego Gubernatorstwa 1942-1945 (1989) i Polonika na frankaturach mechanicznych (1990). Współautor Polskich Znaków Pocztowych (1960-1973), monografii: 50-lecie ruchu filatelistycznego w Łodzi (1964) i Filatelistyka w Łódzkiem (1977), Katalogu specjalizowanego znaków pocztowych ziem polskich (1981,1985 i 1990) i mini-encyklopedii Filatelistyka (1990). Dziełem jego życia była Encyklopedia Filatelistyki (1993), której był inicjatorem, naczelnym redaktorem i autorem ok.800 haseł. Za osiągnięcia publicystyczne trzykrotnie wyróżniony medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1970,1990,1993). Był członkiem AIJP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Filatelistycznych) oraz przedstawicielem PZF w Komisji Filatelistyki Tradycyjnej FIP. Kilkakrotnie reprezentował PZF na kongresach FIP. Uzyskał złote medale za eksponat Stemple pocztowe Królestwa Polskiego 1815-1870 na wystawach światowych pod patronatem FIP: „Polska 73” i „Internaba ’74” (Bazylea). Wysokie wyróżnienia otrzymał za zbiór specjalizowany Wielka Brytania. Był ekspertem PZF w zakresie całości pocztowych okresu przedznaczkowego oraz znaczka „Polska nr 1”. Członek Honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, w której pracach uczestniczył od chwili jej powołania. Z jego inicjatywy w 1971 przy Zarządzie Okręgu PZF w Łodzi powstał Ogólnopolski Klub Zainteresowań „Frankotyp”, którego był przewodniczącym przez wiele lat. Za zasługi dla filatelistyki został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową (dwukrotnie: 1955,1960), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1985), odznaką I stopnia i medalem „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce” (1968), medalami: 25-lecia (1975) i 30-lecia (1980) PZF, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej” (1993), odznaką 50-lecia PZF (2000) oraz godnością Członka Honorowego PZF(1986). Przez Okręg Łódzki PZF został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF” (1981), medalem „75-lecia ruchu filatelistycznego w Łódzkiem” (1989) i dwukrotnie medalem im. płk mgr Walentego Bogunia „Za wybitne zasługi dla filatelistyki w Okręgu Łódzkim PZF” (1990,1991). W 2000 otrzymał statuetkę „Nike” w kategorii „Najlepszy publicysta roku 1999” przyznawaną przez Polską Kapitułę Filatelistyczną. Za zasługi dla polskiej filatelistyki wyróżniony w 1995 medalem im. Jana Witkowskiego przez Klub Zainteresowań Znaczkiem Polskim działający w Niemczech. Za osiągnięcia w pracy na rzecz Polskiego Związku Filatelistów odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1980) oraz wyróżniony Odznaką Tysiąclecia (1966), Honorową Odznaką Miasta Łodzi (1968), Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego (1968) i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” (1981).