Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 259
· Najnowszy użytkownik: Williamloume

free counters

stat4u

Biografia: KLIMA Jerzy B.

KLIMA Jerzy B.

KLIMA
Jerzy B.

Jerzy B. KLIMA, ur.25.11.1924 we Lwowie, zm. 29.03.2009 w Kielcach, gdzie po II wojnie światowej zamieszkał z rodzicami. Wykształcenie wyż­sze dziennikarskie. Wieloletni redaktor naczelny czasopisma Polskiego Związku Filatelistów „Filatelista". W okresie pracy dziennikarskiej oraz współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zainteresował się filatelistyką. Z tej inspiracji wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów i był m.in. członkiem Koła PZF nr 112 w Okręgu Warszawskim. W latach 1981 – 1993 był redaktorem naczelnym dwutygodnika, następnie miesięcznika „Filatelista". Jego nazwisko jako redaktora naczelnego pisma pojawia się po raz pierwszy w nr 13 z 1981. W poprzednich latach decydenci nie zezwalali na umieszczanie w stopce redakcyjnej nazwiska redaktorów. W piśmie podejmowano szereg trudnych tematów nurtujących środowisko filatelistyczne, jak: postawa kolekcjonerów, działania na szkodę filatelis­tyki, dyskusje o stanie filatelistyki w okresie przemian gospodarczych i inne. W 1990 „Filatelista" został zlikwidowany. Jego reaktywacja nastąpiła w 1993, w czym duże zasługi położył Redaktor. Od tego momentu wydawanie pisma przejął Zarząd Główny PZF. Poza redagowaniem „Filatelisty” był zaangażowany w inne prace publicystyczne, jak: liczne artykuły publikowane w „Biuletynie Informacyjnym PZF", napisanie wspólnie z Jerzym Parfiniewiczem książki Spo­tkanie ze znaczkiem (1988), inicjatywa i współautorstwo zbiorowej pracy Mini-encyklopedii. Filatelistyka (1992). Był inicjatorem wydania serii poradników w formie Zeszytów szkoleniowych PZF: Jak badać znaczki pocztowe, Wytwarzanie znaczków i całostek pocztowych, Filatelistyka sprzymierzeńcem szkoły i nauczyciela, Zabawy ze znaczkiem, Korespondencja filatelistyczna i inne. Za zasługi w dziedzinie upowszechniania piśmiennictwa filatelistycznego został dwukrotnie wyróżniony Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1981,1992). Równo­legle w latach 1982-1992 był także rzecznikiem prasowym  Polskiego Związku Filatelistów, dostarczając w comiesięcznym serwisie kilkudzie­sięciu redakcjom gazet, tygodników i czasopism infor­macji o PZF, wystawach filatelis­tycznych, interesujących eksponatach i ciekawych wydarzeniach z międzynarodowego ruchu filatelistycznego. Redakcje pism chętnie korzystały z otrzymywanego serwisu, a na organizowane dorocznie konferencje prasowe przychodziło wielu dziennikarzy, przyczyniając się do po­pularyzacji wiedzy o polskiej filatelistyce. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności", Złotą Odznaką Honorową PZF, odznaką „100-lecia Polskiego Ruchu Filatelistycznego", złotą odznaką „Zasłużony Działacz LOK" i wielu innymi.