Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 248
· Najnowszy użytkownik: Belpopshop

free counters

stat4u

Biografia: KOŚCIELNIAK Marian

KOŚCIELNIAK Marian

KOŚCIELNIAK
Marian

MARIAN KOŚCIELNIAK, ur.30.01.1908 w Łodzi, zm.29.01.1983 we Wrocławiu. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W Łodzi mieszkał do 1945 i tu rozpoczął działalność filatelistyczną jako publicysta. Swoje pierwsze artykuły publikował w poznańskich „Ilustrowanych Wiadomościach Filatelistycznych” w latach 1937-1938. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1960. Głównie  zajmował się stemplami okolicznościowymi i w kręgu tematyki stempli pozostał na długie lata. Był pionierem badań nad stemplami prowizorycznymi, obok Stanisława Adamskiego, z którym ściśle współpracował. Stał się ekspertem w zakresie stempli prowizorycznych z lat 1944-1947. Prace swe publikował przede wszystkim na łamach „Wrocławskich Wiadomości Filatelistycznych”, „Łódzkiego Biuletynu Filatelistycznego”, „Biuletynu Filatelistycznego Okręgu Warszawskiego PZF” i „Filatelisty”. Należał do współtwórców „Wrocławskich Wiadomości Filatelistycznych” i w latach 1961-1976 był członkiem Kolegium Redakcyjnego. Poza licznymi artykułami publikowanymi na łamach tego pisma, niektóre opracowania ukazywały się w formie odrębnych druków, jak: Ziemie Zachodnie i Północnew filatelistyce (1965), Polskie stemple okolicznościowe – sport (1967), Stemple mechanicznei okolicznościowe Opolszczyzny w 25-lecie (1970), Pocztowe stemple prowizoryczne 1945-1947. Szczecińskie (1971). W „Bydgoskim Komunikacie Filatelistycznym” ukazało się jego opracowanie Poczta Polska w Gdańsku w latach 1920-1939 (1970-1971), a jako odrębny numer tego czasopisma wydano opracowanie Prowizoryczne stemple pocztowe województwa bydgoskiego 1945-1947 (1973). Z kolei jako wkładka do „Biuletynu Filatelistycznego Okręgu Warszawskiego” ukazało się opracowanie Prowizoryczne stemple województwa warszawskiego 1918-1924 (1975-1976). Jako wydawnictwa zwarte ukazały się trzy opracowania na temat pocztowych stempli prowizorycznych z lat 1945-1947 stosowanych na Dolnym Śląsku (1972), w Katowickiem (1976) i na Ziemi Lubuskiej (1978). Efektem współpracy z Okręgiem Łódzkim PZF były m.in. opracowane przez niego dwa rozdziały w monografii Filatelistyka w Łódzkiem (1977), w których opisał i pokazał stemple prowizoryczne regionu łódzkiego z lat 1918-1924 i 1945-1947. Był także autorem rozdziału poświęconego stemplom pocztowym stosowanym do kasowania pierwszych znaczków PRL (seria „Wodzowie”) w monografii Poczta Polska w 1944 roku (1981). Za swe osiągnięcia publicystyczne został trzykrotnie wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1970, 1974, 1982). Był również czynnym wystawcą, a jego eksponaty Wrocław moje miasto i Polskie stemple sportowo-turystyczne uzyskiwały wysokie wyróżnienia medalowe na wystawach w kraju i za granicą. Jako sędzia był bardzo ceniony nie tylko za niezwykle rzetelne ocenianie eksponatów, ale także za szkolenie niejako „przy okazji” młodszych kolegów i aspirantów. W latach 1962-1977 był członkiem Zarządu Okręgu PZF we Wrocławiu, pełniąc m.in. funkcje wiceprezesa i sekretarza. Był członkiem Komisji Tematycznej ZG PZF, a także czynnym członkiem Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu Łódzkiego PZF. Był delegatem na IX i X Walny Zjazd PZF. Za zasługi w dziedzinie filatelistyki został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1970), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla polskiej filatelistyki” (1981), odznaką „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce” I stopnia (1968), a XIII Walny Zjazd Delegatów PZF w 1981 nadał mu godność Członka Honorowego PZF.