Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 248
· Najnowszy użytkownik: Belpopshop

free counters

stat4u

Biografia: PARCZEWSKI Lech

PARCZEWSKI Lech

PARCZEWSKI
Lech

LECH PARCZEWSKI, ur.25.02.1924 w Warszawie, zm.1.04.1966 w Wyszkowie. Księgowy. Przedwojenny kolekcjoner i pasjonat filatelistyki zamieszkał w 1947 w Świebodzicach. Nawiązał kontakt z Międzynarodowym Klubem Wymiany Znaczków w Belgii CPMB (Club Philatelique Mondial Belge) i rok później zorganizował przy nim koło filatelistyczne oraz wydawał biuletyn klubowy „Kurier Filatelistyczny” (1949-1950). Sekretarz Sekcji Wałbrzyskiej Wrocławskiego Towarzystwa Filatelistycznego (1949-1950). Założyciel i prezes Koła PZF w Świebodzicach (1950), pierwszego koła terenowego na Dolnym Śląsku. Kołem kierował w okresach: 19.11.1950-1.02.1052; 20.02-27.02.1955 i 23.02.1958-15.10.1959. Delegat na Walne Zebrania Delegatów Oddziału PZF we Wrocławiu w 1951, 1958,1959. Delegat Oddziału Wrocławskiego na Ogólnopolski Zjazd PZF w Warszawie w 1951, na którym pracował w Komisji Wniosków. Był przewodniczącym komitetów organizacyjnych wystaw filatelistycznych organizowanych w 1957 i 1960 w Świebodzicach oraz inicjator i organizator kursu filatelistycznego I stopnia (Świebodzice,1958-1959). Był sędzią konkursowym i wystawcą. Na VI OWF „Poznań 1955” wystawił eksponat Historia poczty polskiej – mapa traktów pocztowych 1797 roku. Posiadał też zbiory: Pola walki (wydanie londyńskie), Polskie karty analogiczne, Nadruk GROSZY – zbiór ostemplowań, Przedbórz V cięty w arkuszach. Redagował i wydawał „Komunikaty Wewnętrzne Koła PZF w Świebodzicach”, których ukazało się 13.numerów. (1950-1952) i „Tygodniowy Notatnik Filatelistyczny” (1953-1954). W ramach „Biblioteczki Filatelisty” w 1951 wydał w formie powielaczowej 500.egzemplarzy numerowanych opracowania Europejskie szlaki pocztowe w XVI i XVII wieku. W 1953 ukazała się w formie maszynopisu praca badawcza Nadruk GROSZY oraz opracowanie Poczta polska w czasie  powstania kościuszkowskiego w 1794 roku (1957). Wydał też pracę Stanisława Miksteina Polskie pieczęcie zwolnienia od porta 1775-1860. Na łamach krajowej prasy filatelistycznej i „Polish Philatelic Review” opublikował wiele artykułów o znaczkach poczty miejskiej w Przedborzu, stemplach i adnotacjach pocztowych z okresu Królestwa Polskiego, spekulacyjno-fantazyjnych wydaniach znaczków „Kielce” i „Grunwald” i innych. Po przeniesieniu się do Wyszkowa n. Bugiem założył tam również Koło PZF (1963), był prezesem tego koła i wydawał powielany „Informator Koła PZF nr 164 w Wyszkowie n. Bugiem” (1963-1966). W uznaniu zasług otrzymał w 1959 Złotą Odznakę Honorową PZF. Jest wymieniany jako znany działacz w opracowaniu zbiorowym Ruch filatelistyczny w Świebodzicach 1948-2010 (Świebodzice 2010).