Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 7

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 336
· Najnowszy użytkownik: Maksiqsab

free counters

stat4u

Biografia: PIECHOWICZ Jerzy

PIECHOWICZ Jerzy

PIECHOWICZ
Jerzy

JERZY PIECHOWICZ, ur.15.06.1920 w Olkuszu, zm. 21.02.2006 w Nowym Sączu. Podczas II wojny światowej służył w Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Został uhonorowany wysokimi odznaczeniami polskimi, francuskimi i angielskimi. Po zakończeniu wojny uzyskał dwa doktoraty: na wydziale handlowym we Fryburgu (Szwaj­caria,1945) i na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1950). Do PZF wstąpił 29 stycznia 1951 w Tarnowie, gdzie w latach 1961-1967 był prezesem Zarządu Oddziału. W latach 1961-1965 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a następnie przez pięć kadencji (1963-1977) był członkiem Zarządu Głównego PZF. Po przeniesieniu się do Nowego Sącza został prezesem Koła PZF nr 2 im. Jana Dudzińskiego oraz pełnił szereg funkcji w Nowosądeckim Oddziale i Okręgu Krakowskim, jak: prezes Oddziału (do końca życia), członek Zarządu Okręgu, przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów. Był jurorem I klasy. Przewodniczył sądom konkursowym na wielu wystawach różnego szczebla. Był też organizatorem licznych wystaw filatelistycznych w Nowym Sączu. Stworzył i eksponował na wystawach w kraju i za granicą takie eksponaty, jak: specjalizowany zbiór generalny Węgry oraz zbiory generalne Watykan (złożony z ponad 800. kart), Francja, Niemcy - okres po II wojnie światowej, Berlin, a także eksponaty tematyczne, jak: Mistrzostwa świata w piłce nożnej i Malarstwo w muzeach świata. Na XVI Walnym Zjeździe (Bydgoszcz,1994) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za działalność filatelistyczną otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZF i Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki (1991), odznaki: „Zasłużony dla Okręgu Krakows­kiego PZF" i  „Za Zasługi dla Okręgu Tarnowskiego PZF". Za działalność społeczną i zawodową otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Złotą Tarczę Herbową Miasta Nowego Sącza oraz godność Obywatela Honorowego Miasta Nowego Sącza i wiele innych odznaczeń.