Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 226
· Najnowszy użytkownik: azasufa

free counters

stat4u

Biografia: SĘKOWSKI Aleksander

SĘKOWSKI Aleksander

SĘKOWSKI
Aleksander

ALEKSANDER SĘKOWSKI, ur.2.07.1924 w m. Parkosz, gm. Pilzno (Małopolska), zm.28.01.2000 w Warszawie. Filatelistyką zainteresował się w latach szkolnych pod wpływem jednego z nauczycieli. W 1943 wstąpił do Armii Krajowej. Po wojnie studiował na kierunku konsularno-morskim w Akademii Handlowej w Krakowie. Początkowo należał do Polskiego Towarzystwa Filatelistów. Po jego likwidacji wstąpił w 1955 do Polskiego Związku Filatelistów. Pełnił w nim szereg funkcji, m.in. był prezesem Koła nr 1 w Warszawie (1963-1966) i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (1966-1969), przewodniczącym Okręgowego Kolegium Sędziów i Zespołu Bibliotecznego Okręgu. Od 1967 członek Komisji Naukowo-­Badawczej Okręgu Warszawskiego PZF. Wybitny znawca wielu dziedzin filatelistyki. Zainteresowania kolekcjonerskie i badawcze skupił głównie wokół trzech dziedzin. Pierwszą stanowiły kolonie  niemieckie i biura pocztowe za granicą, niemieckie poczty polowe i marynarskie poczty okrętowe oraz poczty morskie do 1919 (był jedynym ekspertem PZF w tym zakresie). Drugą – wszelkie stemple pocztowe Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Wreszcie trzecią – najbliższą w ostatnim okresie życia – dziurkowania firmowe znaczków i całostek stosowane na ziemiach polskich w latach 1918 – 1939. W tej dziedzinie był pionierem zestawień katalogowych publikowanych na łamach prasy filatelistycznej oraz autorem opracowań („Filatelista”, „HBBF”). Ceniony publicysta filatelistyczny. Szeroka wiedza ogólna i merytoryczna w zakresie filatelistyki pozwalała mu na publikowanie licznych artykułów i opracowań w prasie filatelistycznej w kraju i za granicą, jak: „Filatelista", „Filatelista Tematyk” Mutacja C, „Filatelistyka" i biuletyny klubowe (m.in. Biuletyn Klubu „Kangur”). Był członkiem kolegium redakcyjnego „Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego” i „Biuletynu Klubu Marynistów”. Jak „dalekie i egzotyczne” były tematy jego zainteresowań niech świadczą dla przykładu artykuły, jak: Tierra del Fuego (o znaczkach Ziemi Ognistej), Afryka Południowa, Republiki Burskie, Poczta lotnicza Brazylii (1924-1934), Perypetie ze zwierzętami na znaczkach Australii, O byłych koloniach niemieckich inaczej, itp. W serii „Biblioteczka Filatelisty Warszawskiego” wydał opracowanie Pieczęcie pocztowe i niepocztowe (1970). Opracował w języku czeskim Katalog polských perfinů (współautor V. Maxa, Praha 1984). Należał do AIJP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Filatelistycznych) i był organizatorem polskiej sekcji stowarzyszenia, za co został wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową AIJP. Odznaczenie tej rangi otrzymał też od międzynarodowej organizacji filatelistów-marynistów „Navicula”. Autor opracowań z dziedziny historii ruchu filatelistycznego w Polsce (m.in. razem z Wiktorem Gronertem opracował Zarys historii i działalności Koła nr 1 im. Włodzimierza Polańskiego Okręgu Warszawskiego PZF, 2000), współautor monografii 50 lat warszawskiego ruchu filatelistycznego (1965), Katalogu popularnego znaków pocztowych ziem polskich (13.wydań w latach 1975-1989), Katalogu specjalizowanego znaków pocztowych ziem polskich (1981,1985,1990), Encyklopedii Filatelistyki (1993) oraz innych opracowań filatelistycznych. Członek Honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki. Podczas konferencji naukowych PAF przekazywał w sposób zajmujący wyniki swoich badań w zakresie dziurkowania firmowego znaków pocztowych. Największe osiągnięcie to zgromadzenie i opracowanie księgozbioru z dziedziny filatelistyki i historii poczty, który stał się podstawą utworzenia Biblioteki Okręgu Warszawskiego PZF, noszącej od 8 kwietnia 2002 Jego imię. W okresie stanu wojennego, jako działacz „Solidarności” został pozbawiony członkostwa Polskiego  Związku Filatelistów, które mu przywrócono po zmianie władz naczelnych Związku. Za działalność w PZF został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF (1967), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (1997), odznaką „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego" (1989), medalami „75-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Polsce” i 25-Iecia PZF, dwukrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (1974,1994) i raz zespołowo (2000) oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi.