Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 319
· Najnowszy użytkownik: florencefj60

free counters

stat4u

Biografia: ŚNIEŻKO Aleksander

ŚNIEŻKO Aleksander

ŚNIEŻKO
Aleksander

ALEKSANDER ŚNIEŻKO, ur.6.02.1896 w Kiejdanach (Litwa), zm.13.07.1975 we Wrocławiu. Organizator i pierwszy dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (19561965), historyk poczty i filatelista, publicysta, autor licznych artykułów dotyczących historii poczty polskiej oraz licznych wydawnictw zwartych,  kolekcjoner ekslibrisów. Autor publikacji historycznych wydanych w okresie międzywojennym, jak: Dworek Mickiewiczowski w Nowogródku. Monografia historyczna (Wilno 1930), Kościół farny w Mirze. Szkic monograficzny 1587–1937 (Lida 1937). Jako historyk poczty publikował na łamach „Ziemi Lidzkiej”, „Łącznika Pocztowego”, „Komunikatu Wewnętrznego Oddziału Krakowskiego PZF”, „Filatelisty”, „Łódzkiego Biuletynu  Filatelistycznego”, „Stolicy”, „Słowa Polskiego”, „Union Postale”, „Sammler-Express” (Berlin). Napisał szereg publikacji, które posiadają ogromne znaczenie dla rozwoju filatelistyki polskiej, jak: Polska literatura filatelistyczna 1894–1951. Cz.1-3 (1952), Bibliografia filatelistyki polskiej (1955), Szkice z dziejów poczty śląskiej (1957), Ekslibrisy filatelistyczne (1957), Stanisław Mikstein. Nestor polskiej filatelistyki.1888-1956 (1958), Historiografia poczty polskiej (Warszawa 1959), Poczta polska w Stambule 1766-1922. (1960), Dawne pieczęcie pocztowe wiek XVIII-XIX (1962), Dawne szyldy pocztowe (Wrocław 1963), Motyw pocztowy w ekslibrisie (Wrocław 1963), Polska prasa filatelistyczna 1894-1962 (1963), Poczta polska w Wolnym Mieście Gdańsku. Zarys historyczny (1964, Poczta miejska miasta st. Warszawy 1915-1918 (1965), Informator Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (1965), Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Przewodnik (1965). Jego praca dotycząca pierwszej zasadniczej reorganizacji poczty polskiej La première réorganisation fondamentale des postes polonaises et les premiéres relations avec l’étranger (1956) opublikowana została w języku francuskim, niemieckim, angielskim, arabskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim. W sumie napisał i opublikował ok.400.prac. Kolekcjonował też ekslibrisy o tematyce pocztowej i filatelistycznej. Zbiór przekazał w darze Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, który stał się podstawą nowego działu zbiorów muzealnych. Za zasługi dla filatelistyki został wyróżniony: Złotą Odznaką Honorową PZF, Medalem „Za Zasługi  dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1970), odznaką „75-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Polsce” i wieloma innymi. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności". W 1987 Poczta Polska emitowała kartę pocztową (Cp 968) z jego podobizną na znaku opłaty.