Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 1
Jacek

· Łącznie użytkowników: 257
· Najnowszy użytkownik: MarvinStuth

free counters

stat4u

Biografia: HERMANOWSKI Wiktor

HERMANOWSKI Wiktor

HERMANOWSKI
Wiktor

WIKTOR HERMANOWSKI, ur.12.04.1896 w Zabłudowie k. Białegostoku, zm.15.12.1974 w Chicago. Wydawca i redaktor czasopisma filatelistycznego „Ikaros”, które ukazywało się w Białymstoku w latach 1926-1939. W 1926, pracując w administracji państwowej w Brześciu n. Bugiem, założył Klub Filatelistów, pośredniczący w nawiązywaniu kontaktów wymiennych pomiędzy zbieraczami polskimi i zagranicznymi. Organem Klubu stał się „Ikaros”. Przełomowym dla pisma stał się rok 1933. Wówczas na łamach „Ilustrowanego Kuriera Filatelistycznego” Stanisław Mikstein wystąpił z projektem opracowania i wydania podręcznika polskich znaków pocztowych. Wydawca podjął pomysł, gdyż uznał go za wielką szansę dla swego czasopisma. Wydawnictwo poinformowało czytelników i prenumeratorów o rozpoczęciu publikowania dzieła, które miało zawierać przeszło 220.stron druku i ok.200.ilustracji. W taki sposób powstały Polskie Znaki Pocztowe (1935), dzieło do opracowania którego pozyskał najwybitniejszych publicystów filatelistycznych oraz historyków poczty, jak: Jan Dudziński, Antoni Łaszkiewicz, Stanisław Mikstein, Włodzimierz Polański i Włodzimierz Rachmanow. Część rozpraw ukazała się w latach 1937-1939 w formie oddzielnych broszur nakładem Biblioteki „Ikarosa”. Były to opracowania: Jana Dudzińskiego, Tymczasowe wydanie kołomyjskie 1918 i Poczta Polowa Legionów; Antoniego Łaszkiewicza, Polskie stemple reklamowe i okolicznościowe; Stanisława Miksteina, Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku (1762-1800), Stanisława Miksteina i Włodzimierza Rachmanowa, Stemple pocztowe Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1808-1870 oraz Włodzimierza Polańskiego, Trąbka i sygnały pocztowe. Twórca „Ikarosa” 1 września 1939 został zmobilizowany, a po kampanii wrześniowej internowany najpierw na Litwie, następnie w Rosji. W 1942 wstąpił do II Korpusu Armii Andersa i przeszedł cały szlak bojowy na Środkowym Wschodzie i we Włoszech. Od 1945 przebywał na emigracji w Chicago. Współpracował z polonijnym czasopismem filatelistycznym „Bulletin of the Polonus Philatelic Society”, na łamach którego ogłaszał recenzje polskich opracowań filatelistycznych. Jego podobizna widnieje na medalu wybitym z okazji 50-lecia ruchu filatelistycznego na Białostocczyźnie (1985).