Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 337
· Najnowszy użytkownik: luzdb16

free counters

stat4u

Biografia: BARAŃSKI Stanisław

BARAŃSKI Stanisław

BARAŃSKI
Stanisław

STANISLAW BARAŃSKI, ur.28.08.1927 w Rubieżewiczach (Białoruś), zm.17.03.2000 w Warszawie. Profesor dr hab. nauk medycznych. Dr honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zbieraniem znaczków zajmował się już w latach szkolnych. Poważniejsze zainteresowanie filatelistką wystąpiło od 1952. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1962 w Kole PZF nr 86 przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. W latach 1970-1980 był członkiem Zarządu Koła. Na początku 1994 przeniósł się do Koła PZF nr 1 w Warszawie, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu organizacyjnym. Członek Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw przy ZG PZF oraz Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu PZF w Warszawie. Ekspert PZF w zakresie: obozowe poczty jenieckie, korespondencja obozów koncentracyjnych, internowanych, pracy przymusowej i getta. W 1992 należał do członków założycieli Polskiej Akademii Filatelistyki, której został sekretarzem. W 1993 został powołany na doradcę Ministra Łączności ds. filatelistyki. Na XVI Walnym Zjeździe PZF (Bydgoszcz 1994) wybrany na sekretarza ZG PZF. Pozostawił duży dorobek publicystyczny. Napisał ok. 50.publikacji na tematy filatelistyczne. Wspólnie z Józefem Falkowskim opracował monografię Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej (1993). Monografia otrzymała wiele wyróżnień medalowych w klasie literatury na 8.światowych wystawach filatelistycznych pod patronatem FIP  i licznych wystawach krajowych. Za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa otrzymał medal „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (1995). Jego zainteresowania kolekcjonerskie obejmowały całość polskich znaków pocztowych wraz z wydaniami poczt miejskich i lokalnych, korespondencję obozową z okresu II wojny światowej oraz znaczki poczt jenieckich. Kolekcjonował też walory filatelistyczne o tematyce kosmicznej i znaczki ONZ. Był wystawcą. Za eksponaty Poczta obozu jenieckiego Waldenberg-Oflag II C oraz Tragedia Polaków na Wschodzie w wyniku II wojny światowej otrzymał wiele wysokich wyróżnień medalowych na krajowych wystawach filatelistycznych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1979), srebrną odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (1997), odznaką „100.lat polskiej filatelistyki”, odznaką „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” i wieloma innymi medalami nadawanymi przez PZF. Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony najwyższymi orderami państwowymi i wojskowymi.