Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 8

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: bobbixf16

free counters

stat4u

Biografia: GALUBA Zdzisław

GALUBA Zdzisław

GALUBA
Zdzisław

ZDZISŁAW GALUBA, ur.20.06.1931 w Kaliszu, zm. 4.02.1987 tamże. Wyższe wykształcenie ekonomiczne. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 29 maja 1963. Od 1964 członek Zarządu Koła PZF przy WSK Kalisz. Należał do grona rzeczników, następnie założycieli nowej struktury organizacyjnej, jaką stał się w 1980 nowo utworzony Okręg Kaliski PZF. Od początku był wiceprezesem, a od maja 1986 prezesem Zarządu Okręgu Kaliskiego. Do nowych zadań przystąpił z ogromnym zapałem. Niestety funkcję tę pełnił niespełna rok – zmarł bowiem w lutym 1987 roku. Uczestniczył w XIV (1986) Walnym Zjeździe PZF, na którym został członkiem Zarządu Głównego PZF. Był inicjatorem powołania Komisji Historyczno-Badawczej przy Okręgu. W pracach związkowych wykazywał niezwykłe zdolności organizatorskie. Należał do współorganizatorów Ogólnopolskich Narad Przewodniczących Kół PZF w Kaliszu (1970, 1981, 1985). Był współorganizatorem i członkiem komitetów organizacyjnych wystaw filatelistycznych, jak: II Wystawa Filatelistyczna Ziemi Kaliskiej  (1969), Międzyzakładowa Wystawa Filatelistyczna „Delta'72”, Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Kalisz'77”, Międzyokręgowa Wystawa Filatelistyczna „Kalisz'84”, Wystawa Filatelistyczna Znaczków Religijnych „Kalisz'85 oraz międzyokręgowych spotkań wymiennych i innych imprez. Był cenionym wystawcą. Za swoje bogate zbiory uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Jego zainteresowania filatelistyką obejmowały szczególnie szeroki zakres. Obok zbiorów tematycznych, jak sport na znaczkach, Czerwony Krzyż, Dzień Znaczka, malarstwo, Papież – Polak, budował zbiory tradycyjne. Gromadził znaczki Austrii, Francji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec i Berlina (z uwzględnieniem stref okupacyjnych), Wielkiej Brytanii z Wyspami Kanałowymi, Watykanu i USA oraz b. Związku Radzieckiego. Był wybitnym filatelistą, długoletnim i zasłużonym działaczem PZF. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1976), srebrną odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1986), tytułem „Zasłużony dla Okręgu Kaliskiego" (1985), srebrną odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla województwa poznańskiego” i „Zasłużony dla województwa kaliskiego” oraz innymi wyróżnieniami nadawanymi przez PZF. Za pracę zawodową i działalność społeczną odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.