Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 1
Williamloume

· Łącznie użytkowników: 259
· Najnowszy użytkownik: Williamloume

free counters

stat4u

Biografia: NOWAK Marian

NOWAK Marian

NOWAK
Marian

MARIAN NOWAK, ur.6.11.1909 w Podwołoczyskach, woj. tarnopolskie; zm.8.12.1988 w Katowicach. Inżynier górnictwa. W okresie międzywojennym pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu. Uczestnik Wojny Obronnej w 1939. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1952 w Kole nr 1 w Katowicach. Wiceprezes (1953-1954) i prezes (1954-1985) Zarządu Oddziału, a następnie Okręgu PZF w Katowicach. Członek (1955-1969 i 1973-1986) i wiceprezes (1969-1973) Zarządu Głównego PZF. Inicjator tworzenia komisji koordynacyjnych, które przerodziły się w oddziały PZF. Inicjator i współorganizator Okręgów PZF w Bielsku-Białej i Częstochowie. Współorganizator IX OWF „Katowice’65”, MWF „Socphilex IV” (1974) i XIII OWF „Katowice’79” oraz XIII Walnego Zjazdu PZF (Katowice 1981). Patronował kontaktom zagranicznym z filatelistami z Erfurtu, Halle i Ostrawy. Był inicjatorem wydania monografii Ruch filatelistyczny w województwie katowickim 1932-1972 (1976) oraz opracowań tematycznych i regionalnych związanych z filatelistyką. Był też czynnym wystawcą, a jego zbiory znaczków poświęconych malarstwu i poczcie ONZ uzyskiwały wysokie wyróżnienia na wystawach różnych szczebli. Za jego kadencji Okręg otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZF i złotą odznakę „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”. Za działalność filatelistyczną wyróżniony dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1988), odznaką „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce”, odznaką „Zasłużony dla Okręgu Katowice”, medalami 25., 30. i 35-lecia PZF, tytułem „Honorowy Prezes Okręgu Katowice” złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” oraz innymi odznakami i medalami. W 1977 XII Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu godność Członka Honorowego PZF. W 1984 w Katowicach podczas VII Narady Prezesów Zarządów Okręgów otrzymał medal pamiątkowy, wykonany w węglu i tylko w jednym egzemplarzu, z napisem „30.lat kierowania Okręgiem Katowice – inż. Marianowi Nowakowi za Zasługi dla PZF 1954-1984”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”, złotą odznaką „Za zasługi dla województwa katowickiego” oraz wieloma innymi medalami i odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.