Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: ama

free counters

stat4u

Biografia: PIĄTAK Wincenty

PIĄTAK Wincenty

PIĄTAK
Wincenty

WINCENTY PIĄTAK, ur. 13.07.1925 w Hrubieszowie, zm. 26.12.1991 tamże. Nauczyciel wychowania technicznego, działacz społeczny, regionalista, bibliofil. W latach wojny działał w AK. Założyciel (1960), prezes (1967-1984), także Honorowy Prezes (1984) Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (TRH). Współzałożyciel Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie (1965). Autor przewodnika Hrubieszów i okolice (1978). W 1951 r. pracując jako kierownik Państwowego Domu Dziecka w Turkowicach zorganizował pierwsze na Lubelszczyźnie wiejskie Koło PZF. Tam też zaczął wydawać powielane pisemko „Uczmy się filatelistyki” (1953-1954), które później zmieniło tytuł na „Komunikat Wewnętrzny” (1953-1954). Od 1964 r. pracował jako kierownik Młodzieżowego Domu Kultury w Hrubieszowie, w którym utworzył „Pracownię filatelistyki”. Tam też zaczął wydawać drukiem kolejne pisemko o charakterze szkoleniowo-informacyjnym „Nasz Dom” (1956-1957). W 1954 r. założył Koło PZF i zorganizował pierwszą w Hrubieszowie wystawę filatelistyczną. W 1958 wydał drukiem pracę magisterską Barbary Patery Zbieractwo znaczków pocztowych u dzieci szkolnych. Zaprojektował 41 datowników okolicznościowych, które były stosowane w różnych urzędach pocztowych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Projektował także medale, plakietki i pamiątkowe kartki pocztowe. Wybitny znawca historii poczty i znaków pocztowych, zwłaszcza początkowego okresu PRL. W prasie filatelistycznej (m. in. „Filatelista”, „Filatelista”(Edynburg), „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”) opublikował 117 prac badawczych i opracowań. Autor opracowań Tematyka zajęć dziecięcego zespołu filatelistycznego (dodatek do „Filatelisty Bytomskiego” 1960-1961) i Historia poczty polskiej w latach 1944-1946 (dodatek do „Filatelisty Śląskiego” 1961-1962). Współautor monografii Poczta Polska w 1944 roku (1982), w której przedstawił jak wyglądała organizacja, sieć i przewóz poczty w okresie lipiec-grudzień 1944 r. Za współautorstwo tej monografii i całokształt publikacji filatelistycznych dwukrotnie odznaczony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1973, 1982). Przez wiele lat współpracował z tak wybitnymi filatelistami jak S. Mikstein, S. Żółkiewski, A. Śnieżko i Z. Piekut, a L. Parczewskiego wspomagał przy wydawaniu w Świebodzicach „Komunikatu Wewnętrznego” tamtejszego koła. PZF (1951-1952). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF. Podobizna W. Piątaka na dodatkowym stemplu pocztowym stosowanym 22.10.1994 r. w up. Hrubieszów 1 obok datownika okolicznościowego z okazji 40-lecia filatelistyki w tym mieście.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), medalem Komisji Edukacji Narodowej (1975) oraz odznakami: „Zasłużony Działacz Kultury” (1967), „Złota Odznaka ZNP” (1968), „Złota Odznaka ZHP (1968), „Zasłużony dla Lubelszczyzny” (1970) i „Zasłużony Działacz Zamojszczyzny” (1985). Po śmierci W. Piątaka na łamach Biuletynu TRH piątka poetów ludowych – M. Bońdzia, S. Burda, W. Kucharska, J. Polit i K. Wiśniewska opublikowała poświęcone mu wiersze (...TRH wciąż nie dowierza / Wincenty Piątak / jest wśród nas - / filatelista idzie / sprawnym krokiem / turystom szlak / nakreśla nowy...) Jak dotychczas W. Piątak jest jedynym polskim filatelistą upamiętnionym w poezji.
I. Spisacka poświęciła mu pracę magisterską na UL Wincenty Piątak – regionalista znad Huczwy (2000), a J. Kalisz książkę Wincenty Piątak 1925-1991 (2007). W 10 rocznicę śmierci W. Piątaka na ścianie dworu Du Chateau, siedziby TRH, umieszczono poświęconą mu tablicę pamiątkową.