Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 319
· Najnowszy użytkownik: florencefj60

free counters

stat4u

Biografia: SYTA Mieczysław

SYTA Mieczysław

SYTA
Mieczysław

MIECZYSŁAW SYTA, ur.7.01.1927 w Czesłowicach, woj. lubelskie; zm.28.03.2004 w Lublinie. Filatelistyką zainteresował się w 1950, a w latach 1954-1958 uczestniczył w organizacji lokalnych wystaw filatelistycznych w Rzeszowie. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1960 w Kole nr 39, którego został przewodniczącym. Wiceprezes (1963-1969) i prezes (1969-1981) Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie. Jako delegat Okręgu uczestniczył w pięciu (X, XI, XII, XIII, XIV, XV) Walnych Zjazdach PZF. Członek Zarządu Głównego (1966-1973 i 1977-1990) i Prezydium ZG PZF (1973-1977). Współorganizator II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej w Rzeszowie (1972) oraz I Światowego Konkursu Filatelistycznego dla Młodzieży z okazji 500.rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika z udziałem młodzieży z 13.krajów (1973). Był też wystawcą, a jego zbiory Polska 1944-1995, Twórcy literatury rosyjskiej i radzieckiej, Walka z głodem na świecie i inne uzyskiwały wysokie oceny na wystawach w kraju i za granicą. Poświęcając dużo uwagi sprawom budowy zbiorów i wystawiennictwa, nabył wiedzę, która pozwoliła mu uzyskać uprawnienia sędziego I klasy. Pracował w jury wielu wystaw różnych szczebli. Był przewodniczącym Głównego Kolegium Sędziów (1981-1990), a w latach 1982-2001 przewodniczącym Okręgowego Kolegium Sędziów. W latach 1969-1976 redagował kolumnę na temat filatelistyki rzeszowskiej w „Biuletynie Informacyjnym” Zarządu Okręgu PZF w Lublinie. Był współinicjatorem powstania w 1984 „Informatora” Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie. W 1994 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie wyceny zbiorów filatelistycznych i znaczków pocztowych. Był także biegłym sądowym z zakresu filatelistyki. Jako przewodniczący Komitetu Budowy Domu Filatelisty w Rzeszowie w dużym stopniu przyczynił się do zgromadzenia społecznych środków, niezbędnych do szybkiego ukończenia budowy. W 1997 przekazał Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie 170.medali i plakietek o tematyce filatelistycznej, które otrzymał jako juror bądź wystawca. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi  dla Polskiej Filatelistyki” (1985), medalami 25., 30. i 35-lecia PZF, odznakami „100.lat filatelistyki polskiej” i 50-lecia PZF. Wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Okręgu PZF” w Rzeszowie i w Katowicach. W 1986 XIV Walny Zjazd PZF w Poznaniu nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” i innymi odznaczeniami.