Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 336
· Najnowszy użytkownik: Maksiqsab

free counters

stat4u

Biografia: ZADUROWICZ Jerzy

ZADUROWICZ Jerzy

ZADUROWICZ
Jerzy

JERZY ZADUROWICZ, ur.2.09.1903 we Lwowie, zm.15.02.1993 w Katowicach. Absolwent Politechniki Lwowskiej. Znaczkami pocztowymi zainteresował się w latach szkolnych. W 1923 jako student założył we Lwowie Polski Związek Akademików Filatelistów, którego został przewodniczącym. Już w 1924 na łamach „Ilustrowanego Kuriera Filatelistycznego” podjął sprawę zorganizowania  ogólnopolskiego związku filatelistycznego, proponując jednocześnie projekt statutu związku. W 1932, w wyniku połączenia działających na terenie Lwowa organizacji filatelistycznych, powstało Lwowskie  Towarzystwo Filatelistów, którego został prezesem (1932-1934). W 1934 po przeniesieniu się do Katowic wstąpił do Śląskiego Stowarzyszenia Filatelistów, a od 1937 do 1939 był jego prezesem. W 1955 wstąpił do Koła Miejskiego PZF w Bytomiu, którego był prezesem do 1968. Następnie aktywnie uczestniczył w organizacji Oddziału PZF w Bytomiu, którego został pierwszym prezesem (1969-1973). Duże zasługi wniósł w rozwój piśmiennictwa filatelistycznego. W 1924 był inicjatorem wydawania we Lwowie miesięcznika „Kurier Filatelistyczny” (od nr 29 „Ilustrowany Kurier Filatelistyczny”), którego do września 1939 wydano 162.numery. W Kurierze publikowali swe prace najwybitniejsi filateliści tamtych czasów ze Stanisławem Miksteinem na czele. Po przerwie wojennej redagował powielane pismo w formie gazetki ściennej „Filatelista Bytomski” (1955-1961), którego kontynuacją był „Filatelista Śląski” (1961-1962). Był przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego” Zarządu Oddziału PZF w Katowicach (1964-1968) oraz redaktorem  „Filatelisty Tematyka” Mutacja B (1977-1987). Swoje artykuły publikował też w innych pismach filatelistycznych. Pod jego redakcją ukazała się monografia Ruch filatelistyczny w województwie katowickim 1932-1972. W 1971 wyróżniony został medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”. Był wystawcą eksponatów: Pieczęcie i kasowniki na terenie Śląska w XIX wieku, Polskie znaki pocztowe okresu międzywojennego, Rozwój kolejnictwa, Rozwój łączności pocztowej, Mikołaj Kopernik, które były prezentowane na 13.wystawach ogólnopolskich i w wielu innych, w okresie międzywojennym i po wojnie. W swojej działalności dużą wagę przywiązywał do szkolenia młodzieży filatelistycznej. Był też sędzią filatelistycznym I klasy. Za działalność filatelistyczną wyróżniony dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla  Polskiej Filatelistyki” (1980), medalami 25., 30. i 35-lecia PZF, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu PZF w Katowicach” i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. W 1973 XI Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu tytuł Członka Honorowego PZF. Jego podobizna widnieje na znaku opłaty kartki pocztowej (Cp 1137) wydanej przez Pocztę Polską w 1996. W 90.rocznicę Jego urodzin Koło Miejskie PZF w Bytomiu zorganizowało 15.11.1996 sympozjum poświęcone Jego życiu i działalności. Wydano z tej okazji pamiątkową kopertę z jego podobizną, a up. Bytom 1 stosował okolicznościowy datownik oraz znak polecenia „R”.