Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 7

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 216
· Najnowszy użytkownik: ADAMWOCHNA

free counters

stat4u

Biografia: GRUSZCZYŃSKI Jerzy

GRUSZCZYŃSKI Jerzy

GRUSZCZYŃSKI
Jerzy

JERZY GRUSZCZYŃSKI, ur. 17.08.1931, Łowicz. Doktor nauk technicznych. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w czerwcu 1956 w Kole nr 1 w Warszawie. Od 1971 aktywnie uczestniczył w życiu organizacyjnym PZF. Członek Komisji Rewizyjnej (1971-1975) i wiceprzewodniczący Koła (1975 –  2011). Pełnił szereg funkcji w Okręgu Warszawskim PZF, m.in. przewodniczący Komisji Tematycznej (1978-1986), wiceprzewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów (1986-2002), członek Komisji Naukowo-Badawczej (od 1982). Członek Komisji Tematycznej (1986-1990), Komisji Wystaw (1990-1994) Zarządu Głównego PZF, sekretarz (1998-2002) i przewodniczący Głównego Kolegium Sędziów (2002-2011). W latach 1999–2003 skarbnik i członek Zarządu Głównego PZF. Od 1974 członek Klubu Polarnego Arge Polar PhilatelieeV oraz Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki (1998) i Europejskiej Akademii Filatelistyki (2001). Wystawca eksponatów filatelistycznych o tematyce polarnej: Polacy za Kręgiem Polarnym, Ekologia Dalekiej Północy oraz Świat Polarny. Autor wydawnictw zwartych: Polacy i Wojsko Polskie w północnej Rosji i na Syberii, w latach I Wojny Światowej (1914–1918) oraz wojny polsko-sowieckiej (1919–1920) (1999), Z Syberii do niepodległej Polski 1914- 1921. Wybór dokumentów wojskowych i pocztowych (2007) oraz Bajończycy. Polska Kompania w Legii Cudzoziemskiej 1914-1915. Wybór dokumentów wojskowych i pocztowych.(2014). Eksponaty te wystawiane były w klasach: tematycznej i literatury na ponad 100.wystawach, w tym wielu pod patronatem FIP i FEPA, uzyskały wysokie wyróżnienia. Od 1993 sędzia I klasy PZF i międzynarodowej (FIP). Uczestniczył w pracach jury ponad 50. wystaw w kraju i za granicą, w tym w wielu z nich był przewodniczącym jury. Znany publicysta i autor licznych artykułów o tematyce polarnej, historii Wojska Polskiego na Syberii oraz zagadnień sędziowania na wystawach konkursowych, publikowanych w „Filateliście”, „HBBF” oraz w innych czasopismach, jak „Zesłaniec” (Związku Sybiraków). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1978), złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2001), trzykrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych (1999, 2007, 2015), medalem „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” (1983), odznaką 50-lecia i 60-lecia PZF, Statuetką „Prymus” w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki” (2004) oraz wieloma innymi wyróżnieniami. Na XVIII Walnym Zjeździe Delegatów PZF (Ciechocinek 2002) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi, w tym Honorową Odznaką Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.