Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 319
· Najnowszy użytkownik: florencefj60

free counters

stat4u

Biografia: WINCEWICZ Tadeusz

WINCEWICZ Tadeusz

WINCEWICZ
Tadeusz

TADEUSZ WINCEWICZ, ur.8.04.1957 w Namysłowie. W Polskim Związku Filatelistów od 1971. Członek koła młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Namysłowie (1971-1972). W latach 1972-1977 opiekun MKF przy Domu Kultury. Członek Koła PZF nr 19 w Namysłowie (1975-1994 i od 2001). Jego przewodniczący (1980-1983 i od 2001). Od 1995 do 2000 w Kole PZF nr 55 we Wrocławiu. Członek Zarządu Okręgu PZF w Opolu i przewodniczący Komisji Informacji i Propagandy (1981-1985). Redaktor „Biuletynu Informacyjnego” ZO PZF w Opolu (1981-1985). Od 1981 członek AIJP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Filatelistycznych) i przewodniczący Polskiej Grupy AIJP (1982-1993). Członek Okręgowego Kolegium Sędziów w Opolu (1984-1994 i od 2001, w latach 1995-2000 we Wrocławiu. Członek Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu Warszawskiego (1982-1985). Członek Komisji Historii Poczty i Filatelistyki ZG PZF(1987-1993). Delegat na XIX Walny Zjazd PZF (Lubin 2006). W kadencji 2006-2011 przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZF. Zastępca redaktora Biuletynu ŚWF „Polska`93”. Współwydawca i redaktor naczelny „Filatelistyki" (1990-2001). Od 2000 członek Polskiej Akademii Filatelistyki. Znany publicysta. Autor kilkuset artykułów, notatek i wystąpień na konferencjach naukowych PAF oraz wydawnictw zwartych, jak: informatory wystaw w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: 400-lecie wprowadzenia przez Stefana Batorego pierwszej na świecie jednolitej taryfy listowej (1983); 65.lat pocztowych datowników okolicznościowych w Polsce (1984); 40.rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy (1985); Ikonografia Kościuszkowska (1985); 65.lat Muzeum Poczty i Telekomunikacji 1921-1986 (1986) oraz Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych 1893-1939 (współautor Barbara Wincewicz; z.1-10 1985-1989); Znaczki plebiscytowe Śląska Cieszyńskiego z 1920 roku (nie dopuszczone do obiegu znaczki Poczty Pol­skiej), (1988, również w języku niemieckim i czeskim); W kręgu polskich taryf pocztowych za przesyłki listowe (2.części, 1988); Filatelistyka 1990-2000. Bibliografia zawartości (2001); Polskie znaki pocztowe, filatelistyka, historia i eksploatacja PocztyPolskiej – bibliografia wydawnictw zwartych (2003). Współpraca przy oprac. Encyklopedii filatelistyki (1993). Opracowanie redakcyjne publikacji: Andrzeja Myślickiego, Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.16,1987-1989 oraz Michała Paszkiewicza, Poczta Polska na ziemi oławskiej 1945-2000. Historia i znaki pocztowe (2000). Uczestniczył w sympozjach, konferencjach, w pracach komitetów organizacyjnych i sądów konkursowych wystaw różnych stopni jako aspirant i członek jury. Od 1992 sędzia wystawowy l klasy. Rzeczoznawca ds. wyceny zbiorów filatelistycznych (1995). Na licznych wystawach filatelistycznych w kraju i za granicą prezentował swoje eksponaty: List, Pocztowe stem­ple PKO, Opolszczyzna – rozwój znaków pocztowych do 1945 roku oraz wydawnictwa w klasie literatury. Prezentowane eksponaty otrzymywały wielokrotnie wysokie wyróżnienia medalowe. Autor projektów wielu okolicznościowych stempli pocztowych. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Młodzieżową PZF(1977), Złotą Odznaką Honorową PZF (1987), srebrną odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki" (2003), odznaką „100.lat filatelistyki polskiej" (1993), medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych" (indywidualnie 1988, dwukrotnie zbiorowo: 1992,1999), medalem „Za zasługi dla rozwoju Muzeum Poczty i Telekomunikacji" (1986, 1996), medalem pamiątkowym Klubu Polské Známky v České a Slovenské Republice (1996).