Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 8

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 338
· Najnowszy użytkownik: pearliero3

free counters

stat4u

Biografia: TETER Lucjan

TETER Lucjan

TETER
Lucjan

LUCJAN TETER, ur.18.05.1924, Dwikozy (woj. świętokrzyskie), zm.1.06.1978, Warszawa. Podpułkownik Wojska Polskiego, wieloletni pracownik Centralnego Archiwum Wojskowego. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1957 w Kole nr 19 przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie. Współzałożyciel Klubu Zainteresowań „Czerwony Krzyż” (1966) oraz współzałożyciel i zastępca przewodniczącego Klubu Zainteresowań „Militaria” (1972). Działacz Klubu Zainteresowań „Varsaviana”. Długoletni członek Komisji Wystaw Zarządu Głównego PZF. Zasadnicze kierunki jego zainteresowań badawczych i kolekcjonerskich stanowiły: historia i organizacja polskich poczt polowych, przesyłki jeńców i internowanych, rola Czerwonego Krzyża w ułatwianiu kontaktów i pomocy jeńcom oraz internowanym. Jego eksponaty Poczta polowa Wojska Polskiego 1918-1945, Poczta polowa Legionów 1914-1917, Ostemplowania poczt polowych i cenzury Ludowego Wojska Polskiego, Usługi pocztowe – środki przewozu, korespondencja prezentowane na wystawach ogólnopolskich i zagranicznych wyróżniane były wielokrotnie medalami wysokiej rangi. W dużym stopniu przyczyniły się one do spopularyzowania tej tematyki wśród zbieraczy. Był autorem wielu artykułów badawczych publikowanych na łamach „Filatelisty”, „Łódzkiego Biuletynu Filatelistycznego” i „Biuletynu Okręgu Warszawskiego PZF”. Tłumaczenia jego publikacji w języku niemieckim były drukowane w Biuletynie Mitteillungsblatt der Motivgruppe „Rotes Kreuz” w RFN. Do najważniejszych artykułów należały m.in. opracowania: Całostki poczty jenieckiej z okresu I wojny światowej (1968), Poczta gołębia (1969), Żołnierski los i działalność czerwonokrzyska w dokumentacji pocztowej (1969), Poczta w niemieckich obozach jenieckich (1970), Obsługa pocztowa w wojskach powstańczych Górnego Śląska (1971), Poczta z Krajem żołnierzy Polaków 1914-1918 (1973), Adresowanie korespondencji żołnierskiej (1975), Łączność pocztowa obozów na Węgrzech (1976), Polacy w obozach jenieckich 1914-1920 (1977), Polacy na szerokim świecie (1978). Opracowanie Polska Poczta Polowa w latach 1918-1921 i 1939 zostało wydane przez redakcję „Filatelisty” w postaci odrębnej broszury (1965). Niestety nie doczekało wydania przygotowane przez niego fundamentalne opracowanie Poczta polowa w LWP 1943-1945 oraz przygotowane wspólnie z J. Danielskim opracowanie Polski Czerwony Krzyż w filatelistyce. Za cykl artykułów o polskich pocztach wojskowych został wyróżniony Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1970). Redaktor „Komunikatu” Klubu Zainteresowań „Militaria”. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, odznaką „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce” II stopnia i medalem 25-lecia PZF. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami państwowymi.