Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 252
· Najnowszy użytkownik: IGOR

free counters

stat4u

Biografia: BIAŁEK Henryk

BIAŁEK Henryk

BIAŁEK
Henryk

HENRYK BIAŁEK, ur.9.03.1935, Konarzew, woj. łódzkie. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Emerytowany pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1961 w Kole Miejskim w Łodzi. Sekretarz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego (1966-1969). Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego PZF (1969-1973). Delegat na siedmiu Walnych Zjazdach PZF (X - XVI). Prezes Zarządu Głównego PZF (1977-1994). Komisarz na wielu światowych wystawach filatelistycznych. Wielokrotnie reprezentował PZF na Kongresach FIP. Inicjator i realizator powołania przez Zarząd Główny PZF komisji problemowych: całostek, literatury, historii poczty i filatelistyki, maksymafilii, aerofilatelistyki oraz zmodyfikowania Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw. Współorganizator z ramienia PZF (1987) powołania Federacji Europejskiej Związków Filatelistycznych (FEPA). Pomysłodawca i realizator ustanowienia trzystopniowej odznaki „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. Przyczynił się poprzez promocję i umiejętne wykorzystanie środków finansowych PZF do budowy Domów Filatelisty w Gdańsku (1979), Rzeszowie (1989) oraz siedziby Okręgu Warszawskiego (1980). Inicjował też wspieranie finansowe przez ZG PZF zakupu lokali dla innych Okręgów. Inicjator wydania serii reprintów cennych pozycji literatury filatelistycznej i zeszytów szkoleniowych wydanych jako „Biblioteka” dwutygodnika „Filatelista” oraz (wspólnie z T. Hampelem) Encyklopedii Filatelistyki (1993). Autor wielu haseł i redaktor działu „Historia filatelistyki II”. Inicjator, współorganizator i członek założyciel Polskiej Akademii Filatelistyki (1992). Zainicjował i doprowadził do organizacji ŚWF „Polska’93” w Poznaniu. Współpracował przy organizacji czterech Ogólnopolskich Wystaw Filatelistycznych (XIII - XVI). Juror wielu wystaw w kraju i za granicą. Jako wystawca zadebiutował na XII OWF „Łódź’75”, prezentując eksponat Skasowania na znaczkach serii lubelskiej z 1944 – Wodzowie, za który uzyskał srebrny medal. Stosował oryginalne formy i metody promocji przynależności do PZF, przez co Związek uzyskał dużą popularność w społeczeństwie dochodząc do ponad 330.tys. członków dorosłych i młodzieży. Z jego inicjatywy Poczta Polska udokumentowała znakami pocztowymi różne dziedziny działalności PZF i wybitnych filatelistów oraz promowała Związek wydaniami okolicznościowymi i specjalnymi w latach 1978-1993. Autor ponad 500 publikacji poświęconych problemom filatelistycznym i organizacyjnym funkcjonowania Związku, z zakresu zarówno aktualności jak i historii polskiej filatelistyki, a także recenzji wielu publikacji książkowych i czasopism. Trzykrotnie wyróżniony Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych (1982, 1992, 2000). Był ekspertem PZF w zakresie wydania lubelskiego „Wodzowie” z 1944 roku. Pomysłodawca i inicjator ustanowienia przez ZG PZF uprawnień rzeczoznawcy do wyceny zbiorów filatelistycznych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, Statuetką „Prymus” Polskiej Kapituły Filatelistycznej w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz filatelistyki polskiej” (2000), odznakami honorowymi m. Łodzi i Poznania oraz woj. bielskiego, gdańskiego, katowickiego i łódzkiego, tytułem „Zasłużony dla Okręgu PZF” w Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi i Toruniu oraz tytułem Honorowego Prezesa Okręgu Łódzkiego PZF. Na XVI Walnym Zjeździe PZF (Bydgoszcz 1994) otrzymał godności Członka Honorowego PZF i Honorowego Prezesa PZF. Otrzymał odznaki honorowe Związków Filatelistów Bułgarii, Czechosłowacji, Niemiec, Rumunii i Węgier.