Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: ukrotopzop

free counters

stat4u

Biografia: DUDA Jerzy

DUDA Jerzy

DUDA
Jerzy

JERZY DUDA, ur. 20.09.1942, Dziebałtów, pow. konecki, woj. świętokrzyskie. Mgr inż. o specjalności budowa dróg, ulic i lotnisk (1966), dr nauk technicznych (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 1996). Studium Podyplomowe z zakresu rewaloryzacji i konserwacji zespołów miejskich, zabytków architektury i techniki (Politechnika Wrocławska 1988). Praca w Instytucie Badawczym (INRETS) w Lyonie (Francja 1991-1992). Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (2002). Znaczkami pocztowymi zainteresował się w latach szkolnych. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1978, Oddział Podhalański, Koło PZF nr 4 w Rabce, w 1988 przeniósł się do Okręgu PZF w Krakowie. Członek Koła nr 1 im. S. Miksteina (1999). Prezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana” (2010). Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF i delegat na XX Walny Zjazd PZF (Polkowice 2011). Wiceprezes Zarządu Głównego PZF  (2011-2012). Przewodniczący Kapituły Medalu „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (2012). Przez  wszystkie lata łączył w sposób profesjonalny swoje zainteresowania bibliofilskie z filatelistyką. Potwierdzeniem słusznego wyboru stał się pierwszy odczyt ilustrowany przeźroczami Książka na znaczkach pocztowych wygłoszony w siedzibie TPK (1987). Niestrudzenie powiększał kolekcję znaków pocztowych związanych z książką oraz intensywnie pracował nad opracowaniem koncepcji zbioru. Efektem zgromadzenia bogatej kolekcji stała się prezentacja w Bibliotece Jagiellońskiej (2000) pt. „Bibliofilatelia”. Artykuł o tym samym tytule opublikowany w „Filateliście” wzbudził zainteresowanie  kolekcjonerów znaczków tematycznych. W 2001 odbył się kolejny pokaz „Bibliofilatelia 2”. Dla obu wystaw zredagował katalogi z tematycznymi opracowaniami. W 2002 powstała strona internetowa www.bibliofilatelia.org.pl, a hasło „bibliofilatelia” wprowadzono do internetowej encyklopedii filatelistyki (2005). Artykuły o bibliofilatelii publikował w „Filateliście”, „Filateliście Małopolskim” (współredaktor od  2010) i „Filateliście Kaliskim”. Zestawy artykułów uzyskały wyróżnienia medalowe na wystawach filatelistycznych: MWF „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” Lublin 2004, KWF „Literatura –Tarnów 2008”, KWLF „Ruda Śląska 2009”. Na łamach pisma Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater” opublikował kilkadziesiąt artykułów o uniwersytetach świata na znaczkach pocztowych i bibliofilatelii. Dwukrotnie wyróżniony Medalem „Za zasługi dla rozwoju  publikacji filatelistycznych” (2007, 2009). Organizator wystaw: „Podróż po uniwersytetach świata”, „Teoria koperty” (Biblioteka Jagiellońska 2007), „Pismo i druk” (Muzeum Inżynierii Miejskiej Kraków 2011). Członek Klubu „Św. Gabriel”. Gromadzi znaki pocztowe o tematyce religijnej, szczególnie związane ze św. Franciszkiem i Franciszkanami. Autor cyklu artykułów Franciszkańska kolekcja z polskimi świętymi i błogosławionymi w Informatorze Klubowym „Św. Gabriel” (2012). Zbiór o św. Bracie Albercie zaprezentował w klasie pozakonkursowej na Wystawie Filatelistycznej o Tematyce Religijnej „Kalisz 2009”, a prelekcję o Świętym wygłosił podczas X Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu „Św. Gabriel” w Kaliszu (2009). Z okazji Dnia Filatelisty 2008 wystawił w Kaliszu zbiór Bibliofilatelia – sztuka łączenia kolekcjonerskich pasji. Ponadto w Krakowie prezentował eksponaty: Jubileusz 800-lecia Reguły Franciszkańskiej (2009), Święty Maksymilian Maria Kolbe w filatelistyce (2011), Transport lądowy w filatelistyce (2012). Organizator prezentacji bibliofilatelii w Warszawie, Bydgoszczy (2011) i Toruniu (2012). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (2009), odznaką „Zasłużony dla Okręgu Krakowskiego PZF (2010). Za pracę zawodową wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, najwyższymi odznaczeniami branżowymi, złotą odznaką „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa” (1987) oraz nagrodą św. Brata Alberta (2003).