Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 259
· Najnowszy użytkownik: Williamloume

free counters

stat4u

Biografia: NIKLEWSKI Marian

NIKLEWSKI Marian

NIKLEWSKI
Marian

MARIAN NIKLEWSKI, ur.16.08.1900 w Nowem n/Wisłą, zm. 5.05.1970 w Toruniu. Wykształcenie wyższe prawnicze. Filatelistyką zajmował się już w szkolnych latach. W 1924 wstąpił do Związku Filatelistów w Toruniu, a w latach 1929 - 1939 był jego prezesem. Wybitny organizator życia filatelistycznego. Z jego inicjatywy w 1933 podczas trwania II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej, której był przewodniczącym, odbył się Ogólnopolski Zjazd Filatelistów, na którym powołano Związek Stowarzyszeń Filatelistycznych, a jemu powierzono funkcję prezesa (1934-1936). Po II wojnie światowej (po powrocie z obozu koncentracyjnego w Dachau) reaktywował 8.07.1946 działalność Związku Filatelistów w Toruniu, zostając ponownie prezesem (z przerwami do 1960). W 1948 z jego inicjatywy zorganizowano Zjazd Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce. Po powstaniu Polskiego Związku Filatelistów aktywnie uczestniczył w jego pracach jako delegat na III, IV, V, VI, VII i VIII Walny Zjazd PZF. W latach 1954-1955 i 1959-1961 pełnił funkcję przewodniczącego, a w latach 1957-1959 i 1961-1963 wiceprzewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, co potwierdziło jego wybitny autorytet i postawę moralną. Jako wystawca eksponatu polskich znaczków otrzymał zloty medal i Grand Prix Wystawy na V Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Warszawie (1938). Wyniki swoich badań filatelistycznych publikował na łamach wielu pism filatelistycznych w kraju i za granicą. Wykształcenie i wiedza zawodowa w połączeniu z ogromnym doświadczeniem filatelistycznym zaowocowały wydaniem drukiem w 1938 publikacji Filatelistyka i prawo. Za wieloletnią działalność filatelistyczną i wyjątkowe zasługi w pracach nad zjednoczeniem ruchu filatelistycznego w Polsce w dniu 4 lutego 1948 został Honorowym Członkiem Związku Filatelistów w Toruniu, a jako jeden z pierwszych w 1956 został wyróżniony najwyższą wówczas Złotą Odznaką Honorową PZF. Na VIII Walnym Zjeździe Delegatów PZF w 1963 otrzymał tytuł Członka Honorowego PZF. Dla uhonorowania postaci wybitnego filatelisty Poczta Polska w emisji „Wielcy filateliści” wydała w 1986 kartkę pocztową z podobizną Mariana Niklewicza na znaku opłaty i krótką notką w części ilustracyjnej. Jego podobizna znajduje się też na okolicznościowym stemplu pocztowym (1984).