Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 337
· Najnowszy użytkownik: luzdb16

free counters

stat4u

Biografia: FARBOTKO Władysław

FARBOTKO Władysław

FARBOTKO
Władysław

WŁADYSŁAW FARBOTKO, ur. 10.03.1938, Wilno. Dr inż. nauk chemicznych, absolwent i długoletni nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1958 w Kole Łódź-Miasto. Wiceprezes (1969-1981) i prezes (1981-2011) Zarządu Okręgu Łódzkiego PZF. Jedenastokrotnie reprezentował Okręg jako delegat na Walnych Zjazdach PZF (X-XX). Członek (1973-1981 i 2002-2011), członek Prezydium (1981-1986 i 1994-2002) i wiceprezes (1986-1994) Zarządu Głównego PZF. Członek Kolegium Redakcyjnego (1967-1971), zastępca redaktora naczelnego (1971-1984) i redaktor naczelny (1984-2010) „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego” (do 1976 „Łódzki Biuletyn Filatelistyczny”). Autor licznych artykułów i opracowań na łamach „HBF”, „Filatelisty”, „Filatelisty Kaliskiego”, „Filatelistyki”, „Przeglądu Filatelistycznego”, „Świata Erek”, „Biuletynu Informacyjnego PZF”, „Biuletynu ZO PZF w Koszalinie”, „Rocznika Kaliskiego” i innych czasopism. Członek Komitetu Redakcyjnego, redaktor działu „Piśmiennictwo filatelistyczne” i autor ponad 600 haseł w „Encyklopedii Filatelistyki” (1993). Współautor monografii „Filatelistyka w Łódzkiem” (1977) i „Mini-Encyklopedii Filatelistyki” (1993). Wspólnie z Janem Malikiem przygotował do druku książkę M. Czernika „Łódzkie poczty podczas I wojny światowej” (1996). Za osiągnięcia w pracy redakcyjnej i działalności publicystycznej trzykrotnie wyróżniony Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1972,1977,1994). Długoletni przedstawiciel PZF w Komisji Literatury FIP. Jako wystawca prezentował wielokrotnie z powodzeniem eksponaty tematyczne Sto lat polskiego znaczka pocztowego i Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sędzia konkursowy I klasy. Sześciokrotnie uczestniczył w pracach jury Wystaw Ogólnopolskich. Współorganizator licznych wystaw i pokazów w Okręgu Łódzkim. Członek Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”, inicjator i członek Kapituły medalu „Za wybitne zasługi dla filatelistyki łódzkiej” im. płk. W. Bogunia. Członek rzeczywisty (1993) i honorowy (2009) Polskiej Akademii Filatelistyki, wykładowca Studium filatelistyki PZF. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1988), odznaką II stopnia „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce”, medalami 25-, 30- i 35-lecia PZF, odznakami „100 lat filatelistyki polskiej” oraz 50- i 60-lecia PZF, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” i medalem „Za Zasługi dla Łączności” oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu PZF” w Łodzi, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Kaliszu, Katowicach, Wałbrzychu, Warszawie i Wrocławiu. Wyróżniony także medalami „Za Zasługi dla Rozwoju Muzeum Poczty i Telekomunikacji” i „75-lecia ruchu filatelistycznego w Łódzkiem” oraz medalem „Za wybitne zasługi dla filatelistyki łódzkiej” im. płk. W. Bogunia. Członek Honorowy Klubu Zainteresowań „Święty Gabriel” i Stowarzyszenia Filatelistów Malborka. Na XVI Walnym Zjeździe PZF  (Bydgoszcz 1994) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. W 2004 Polska Kapituła Filatelistyczna wyróżniła go statuetką „Prymusa” za całokształt działalności. Odznaczony także Honorową Srebrną Odznaką Związku Filatelistów NRD. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „40-lecia Polski Ludowej”, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Województwa Łódzkiego” i „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”, złotym medalem „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” oraz odznaką honorową PCK i medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.